4 października

Gdy matka moja umarła, miałam, o ile pamiętam, dwanaście lat lub mało co mniej. Rozumiejąc wielkość straty, poszłam w utrapieniu swym przed obraz Matki Boskiej i szczerze płacząc, błagałam Ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć z dziecięcą prostotą uczyniona, nie była, zdaje mi się, daremną.
św. Teresa od Jezusa

Obecność Maryi w życiu oddanego jej człowieka jest obecnością do głębi twórczą i przemieniającą. Maryja nie zamieszkuje w tobie tak jak Bóg. On jest obecny w twojej duszy przez swoją wszechobecność. Obecność zaś Maryi jest obecnością widzenia, działania i zjednoczenia mistycznego. Maryja widzi cię w Bogu. Będąc z woli Jezusa twoją duchową matką, poznaniem swoim przenika cię do głębi. Jej myśl i Jej spojrzenie ogarnia cię, rodząc subtelną radość serca. Widzieć, otaczać i towarzyszyć – u Maryi zawsze oznacza kochać. Patrzenie jest u Niej tożsame z miłowaniem. Maryja jest ponadto obecna w tobie przez swoje oddziaływanie. Wpływają na ciebie Jej cnoty i łaski. Wychowuje cię przez rady i polecenia. Kształtuje cię nie tylko przykładem swego życia, poleceniem, by czynić wszystko, cokolwiek Jej Syn ci powie, ale także poprzez wewnętrzne światła, dobre myśli i natchnienia. Maryja przebywa wreszcie w sercu oddanego sobie człowieka przez mistyczne zjednoczenie. Gdy trwasz w stanie łaski uświęcającej, trwasz w miłości nadprzyrodzonej, a ta umożliwia jednoczenie się z Jezusem i Jego Matką. Święty Tomasz z Akwinu ujął to w pięknym stwierdzeniu, że ”istota, która miłuje, znajduje się w istocie umiłowanej”.