30 września

Raz jeszcze powtarzam: każdej czynności odpowiada wieczność.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Wszystkie ludzkie czyny bez wyjątku, i dobre i złe, mają konsekwencje wieczne. Skutkują wiecznym szczęściem w Bogu lub wiecznym odrzuceniem. Utrata Boga ma charakter wieczny. Nigdy się nie skończy. Wieczność piekła bywa kwestionowana, nawet przez niektórych teologów. Nie zamierzamy jednak prowadzić tutaj sporu. Dla osoby wierzącej prawda Ewangelii jest jedna. Jeśli Jezus często mówi o ”ogniu wiecznym”, ”ogniu nieugaszonym”, o ”robaku, który nie umiera”, o ”męce wiecznej”, to musimy uznać, że tak jest naprawdę. Jeśli sądzimy, że może być inaczej, to zostaje podważona prawda wszystkich innych wypowiedzi Jezusa. Jeśli Jego słowa o wieczności piekła mogą oznaczać, że nie jest ono wieczne, to wszystkie inne wypowiedzi mogą nie oznaczać tego, co czytamy. On nigdy nie mówił: ”to i to z mojej wypowiedzi ma się tak, jak słyszycie, a tamto ma się trochę inaczej, niż usły­szeliście”. On zawsze powtarzał: ”Zaprawdę powiadam wam…”.