29 lipca

Niech Jezus będzie serca mego Królem, Oparciem, Oblubieńcem i Boskim Przyjacielem. A nawiedzając je o każdej porze dnia i nocy, niech zeń uczyni swe czyste mieszkanie.
św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Troska o czystość serca jest zawsze aktualna i nigdy nie powinna być bagatelizowana. W jednym z błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa nad Jeziorem Tyberiadzkim dar oglądania Boga i stopień szczęścia z tym związany uzależnia On wyraźnie od stopnia czystości serca. ”Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Czym zatem jest czystość serca? Obejmuje ona całego człowieka, każdy wymiar jego życia: duchowy, moralny, psychiczny, fizyczny. Z wypowiedzi Jezusa możemy wywnioskować, że wyraża ją prawość, szczerość, zgodność postępowania człowieka z nastawieniem jego wnętrza, czyli wykluczenie wszelkiej dwuznaczności postępowania. Te przymioty serca wyraża grecki przymiotnik katharos. Nie oznacza on czystego serca jako czegoś gotowego, z czym się rodzimy. Katharos wskazuje na wysiłek oczyszczania serca, by stawało się ono coraz piękniejsze i bardziej podatne na działanie Bożego Ducha.


Odeszli do Boga w Karmelu

1990 † o. Leon od św. MN Teresy (Wądrzyk)
1996 † o. Dionizy od Narodzenia Pańskiego (Ludowich)