28 listopada

W osobie Maryi powołał Pan kobiety wszystkich czasów do najbardziej intymnego zjednoczenia z sobą i wybrał je na posłanki swej miłości, na głosicielki swej woli nawet wobec królów i papieży, na prekursorów przygotowujących drogi Jego panowania w sercach ludzkich.
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Pisząc o roli kobiety, święta Teresa Benedykta od Krzyża skupia swoją uwagę na misterium jej oblubieńczej miłości względem Chrystusa. Z racji swego nadprzyrodzonego i naturalnego obdarowania kobieta powołana jest do ukazywania światu najczulszej struny w odwiecznym Sercu Boga – macierzyńskiego aspektu Jego miłości. Posiada bowiem zdolność wyczuwania tej subtelnej miłości i przekazywania jej na drodze rodzenia, nie tylko naturalnego, ale przede wszystkim duchowego. ”O, jakże czułe jest serce matki – pisze święta Teresa od Dzieciątka Jezus – jak na tysiączne sposoby potrafi przekładać swoją przewidującą czułość, o jakich by nikt inny nawet nie pomyślał”.