27 lutego

Im lepiej poznamy siebie samych, tym bardziej zwrócimy się ku Bogu.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Zdolność poznawania jest jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy od Stwórcy. Wpisana w naturę ludzkiego ducha nie przemija nawet wówczas, gdy w ziemi rozkłada się doczesne ciało i jego zmysły, dzięki którym poznawaliśmy świat. W wieczności, gdzie zostaje wyzwolona z wszelkich ograniczeń, stawia nas przed niepojętym światem Boga, który zaprasza, pociąga ku sobie i otwiera przed zbawionym nieskończone perspektywy. Jak się rzeczy naprawdę mają? To pytanie stawiamy w obliczu świata, który nas otacza, jak i tego, który ma nadejść. Najczęściej jednak zadajemy je, mając na myśli siebie, bo każdy z nas jest dla siebie największą tajemnicą do odkrycia. Tęsknota, by zrozumieć siebie, nie wybiera. Wszyscy nosimy ją w sobie. Gdy Matka Agnieszka pokazała świętej Teresie od Dzieciątka Jezus jej fotografię z minionych lat, usłyszała w odpowiedzi: ”Tak, to koperta. A kiedy ukaże się list? To list chciałabym widzieć!”.


Odszedł do Boga w Karmelu

1999 † Sługa Boży o. Rudolf-Maria od Przebicia serca św. MN Teresy (Warzecha)