25 lutego

Zacznij dostrzegać, kontemplować i medytować w Jezusie Ukrzyżowanym Jego Ciało mistyczne, jakim jest Eklezja poraniona przez herezje, błędy i grzechy. Pokorna u stóp krzyża adoruj go i ofiaruj się, daj i oddaj się Jemu cała, ażeby w tobie i przez ciebie i z tobą uczynił to, co się Mu podoba. Ofiaruj się w ofierze Mszy św. razem z Jezusem w przebłaganiu za winy twoje i całego świata…; prowadź w niebie negocjację o opiekę i ulgę dla Jezusa cierpiącego w Jego ciele mistycznym.

bł. Franciszek Palau y Quer

Adorować poranione ciało mistyczne Kościoła; ciało przybite do krzyża, porozrywane przez grzechy, błędy, herezje? Czy nie lepiej byłoby pochylić się nad Kościołem triumfującym, którego bramy piekielne nie przemogą, nad Kościołem świętym, mimo grzechów jego poszczególnych członków, dlatego, że żyje w nim Chrystus? Oczywiście, można zawsze mieć przed oczyma to nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, które objawi się na końcu czasów. Jednak nie można zamykać oczu na realia, w których żyjemy, na własne upadki i grzechy, które w niepojęty sposób ranią to mistyczne ciało Chrystusa, jakim jest Kościół - Jego Oblubienica. Jeśli autentycznie kochamy Chrystusa i prawdziwie chcemy iść za Nim, będziemy również chcieli ulżyć Jego cierpieniu. Widząc wielką boleść tego Mistycznego Ciała z powodu grzechów jego dzieci, nie będzie się gorszyć. Autentycznego świadka, prawdziwie kochającego swój Kościół, ogarnie raczej smutek i za wszelką cenę będzie chciał ulżyć temu cierpieniu, biorąc jego część na siebie - współcierpiąc Kościołem i dla Kościoła, by jak najszybciej mógł zatriumfować jako czysty i nieskalany.


Odeszli do Boga w Karmelu

1973 † o. Jan Berchmans od Najśw. Sakramentu (Kamiński)
1975 † br. Spirydion od Dzieciątka Jezus (Niemiec)