22 czerwca

Bardziej Bóg docenia w tobie pragnienie oschłości i cierpienia z miłości niż wszystkie pociechy, myśli i wizje duchowe, jakie mógłbyś mieć.
św. Jan od Krzyża

Bez wiary błędnie będziesz oceniać dokonujące się w twoim życiu doświadczenia. Cierpienie możesz uznać za stratę, a pociechę, wzniosłe myśli i duchowe doznania za największy zysk. Bóg widzi to zupełnie inaczej. Możesz rozminąć się z zamysłem Jego odwiecznej Mądrości, która prowadzi przez oschłości ducha, by pomóc ci odkryć prawdę o charakterze twojej duchowości, jak bardzo jest sentymentalna i narcystyczna. Chciałoby się brać, korzystać, doświadczać, nie dając w zamian nic, co kosztuje. Możesz rozminąć się z zamysłem Jego odwiecznej Mądrości, która ujawnia się w upokorzeniach i trudach ludzkiej egzystencji. Możesz przejść obok takich doświadczeń obojętnie, nie domyślając się nawet, że stanowią dar, dzięki któremu dostrzeżesz spoczywająca na twej głowie koronę wyniosłości. Czasami nie jedną koronę, lecz kilka.