2 lipca

Póki człowiek znajduje się przy mądrych ludziach i mądrych książkach, zdaje mu się, że też i on sam coś znaczy i umie. Pozostawiony zaś samotnie, bez żadnych poważniejszych pomocy zewnętrznych, pozbywa się złudzenia i postawiony, że tak powiem, w cztery oczy przed Bogiem, poznaje swoją nędzę.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Przemierzając z tobą drogi doczesnego życia, Jezus obdarowuje cię potrzebną do wzrostu mądrością. Daje ją poznać na różne sposoby. Możesz ją odnaleźć w zjawiskach zachodzących w świecie przyrody. To zewnętrzne źródło mądrości jest cenne, ponieważ przedstawia się w obrazach. Niemal namacalnie, poprzez zmysły, możesz dotknąć jakiejś prawdy lub tajemnicy. Swoją mądrość Jezus przekazuje ci także przez wewnętrzne natchnienia, światła i pouczenia. Ten wewnętrzny sposób spotkania z Bożą mądrością jest tajemniczy, ale zarazem niezmiernie skuteczny. Odciska w twoim wnętrzu ślady, które pozostają na długo, niejednokrotnie na całe życie. Jezus dostosowuje się do indywidualnych i niepowtarzalnych cech każdej ludzkiej istoty. Tylko On zna ciebie do głębi i sobą przenika. Daje odczuć i zrozumieć tajemnice, które tylko w niewielkiej części mogą być przekazane innym. Jednak najcenniejszym źródłem mądrości jest i zawsze pozostanie nauczanie Jezusa, a szczególnie przykład Jego życia. Tego źródła nic nie może zastąpić.