2 kwietnia

Jeśli jesteście w usposobieniu radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego… jeśli jesteście smutne i w strapieniu, patrzcie na Pana w Ogrojcu… mówcie do Niego i owszem; tylko nie sadźcie się na piękne i wytworne wyrazy, ale w słowach prostych, wprost z serca płynących.
św. Teresa od Jezusa

Modlitwa powinna brać pod uwagę realia codzienności. Jest tym prawdziwsza, im bardziej odzwierciedla aktualny stan ludzkiego ducha. Na modlitwę wpływa czas, w którym rozmawiasz z Ojcem; miejsce tej rozmowy; wydarzenia, jakich byłeś uczestnikiem w ciągu dnia; ludzie, których spotkałeś na swojej drodze i wiele innych czynników. Nie wszystko jest tutaj od ciebie zależne, wciąż jednak na liczne sytuacje masz wpływ. Decyduj więc odważnie tam, gdzie możesz coś zmienić, by lepiej się modlić i być bardziej autentycznym. Zastanów się też nad treścią modlitwy. Możesz wielbić, dziękować, prosić, wynagradzać, wstawiać się za innymi, trwać w milczeniu, upokarzać się. Możesz także łączyć te przejawy modlitwy w zależności od sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Uświadom sobie, że modlitwa jest darem, a dary Boga są różne. Staraj się odnaleźć sobie charakterystyczny rys modlitwy. Jesteśmy obdarowani na różne sposoby; doceń to. Służ tym, co dla ciebie charakterystyczne i daruj sobie wysiłki, by grać rolę kogoś, kim naprawdę nie jesteś.


Odeszli do Boga w Karmelu

1942 † br. Izydor od św. Józefa (Wojdarski)
1987 † br. Anioł od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Grybel)