18 stycznia

Pamiętaj, że twój anioł stróż nie zawsze pobudza twoją wolę do działania, choć zawsze oświeca rozum. Wystarczy ci rozum i poznanie, dlatego w praktykowaniu cnoty nie oczekuj zadowolenia.
św. Jan od Krzyża

Anioł stróż podsuwa ci dobre natchnienia, ukazuje Boże perspektywy dla różnych doświadczeń, a także strzeże cię od wielu trudnych do zauważenia działań szatana. Jednak jego oddziaływanie koncentruje się przede wszystkim w przestrzeni umysłu. Rozum jest latarnią twego życia, im więcej w nim światła, tym łatwiej posuwać się do przodu. Możliwości anioła stróża są olbrzymie. To, czy będzie mógł ich skutecznie użyć, zależy od twojej współpracy. Szanuje bowiem twoją wolność i odnosi się z szacunkiem do intymnego w swej naturze duchowego świata twego wnętrza. Nie wdziera się tam na siłę. Zatem im bardziej będziesz dzielił z nim swoje życie i jego tajemnice, mówiąc mu o nich, tym skuteczniej będzie pomagał ci w życiowej wędrówce i stawaniu się człowiekiem świętym. Osiągnięcie przez ciebie wielkiej świętości jest równie wielkim jego pragnieniem.


Odszedł do Boga w Karmelu

1982 † o. Teodor od Trójcy Przenajświętszej (Węgrzyniak)