18 lipca

Bóg bardzo cię miłuje i pragnie mieć dla Siebie, niezależnie od rodzaju drogi, którą będziesz musiała iść na ziemi.
św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Życie to wielkie dzieło wychowania człowieka, który rodzi się jako stworzenie będące w drodze, niedokończone. Wychowawczy trud Boga koncentruje się na sercu i obejmuje wprost niepoliczalną liczbę sytuacji służących jako narzędzia formacji. Doświadczenie ludzkie pokazuje, że trudne sytuacje odgrywają szczególną rolę w formowaniu pokory serca. Są dla człowieka próbą i łaską. Próbą, ponieważ nawiedzając często jego codzienność, naruszają – a niekiedy niszcz±ą- poczucie bezpieczeństwa, równowagi, osiągniętej stabilności. Równocześnie są łaską, bo wiara podpowiada, że dane są w określonym celu. Otwierają drogę do nowej równowagi, ale osiąganej już na głębszej płaszczyźnie. Doświadczenia dobrze przeżyte mobilizują do wejścia na dojrzalszą drogę myślenia i osobistego rozwoju.


Odszedł do Boga w Karmelu

1982 † o. Adeodat od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Żiżka)