17 października

Niemożliwe, aby Jezus sprawił zawód dziecku, którym ty jesteś.
św. Teresa od Jezusa z Los Andes

Zanim się narodziłeś, Bóg już cię znał. Sam przecież mówi, że ukochał cię miłością odwieczną (Jr 31, 3). A zatem jeszcze wtedy, gdy cię nie było. Wiedział o tobie wszystko i przygotował ci każdą sekundę życia. Jest to wiedza dla ciebie niepojęta, bo obejmuje historię całego twojego życia. On widział twoje fizyczne i duchowe wzrastanie, każdy akt cnoty i wznoszenia się ku Niemu, każdy grzech i każdą najmniejszą nawet niewierność serca, wszystkie wady i otrzymane w naturalnym i duchowym wyposażeniu dary, każdą, nawet najbardziej podstępną i ukrytą szatańską pokusę i interwencję. Znał wszystkie twoje pragnienia i marzenia. Wszystko to, zanim się jeszcze narodziłeś. Pamiętaj, że widzieć w przypadku Boga znaczy to samo co kochać, utrzymywać w istnieniu i kształtować. To dzięki wierze w Jego niezawodną miłość ludzie oddają się Jego opatrzności we wszystkim; zarówno w tym, co małe i prozaiczne, jak i w tym, co wielkie i decydujące w swych konsekwencjach.


Odszedł do Boga w Karmelu

1982 † o. Elizeusz od MB Szkaplerznej (Trzeciak)