11 kwietnia

Tylko Bóg przenika głębie serc.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Serce jest źródłem intencji, czynów i słów. W nim wszystko ma swój początek. Nie to, co wchodzi do żołądka, ale to, co wychodzi z serca, czyni człowieka czystym lub nieczystym w oczach Boga – nauczał Jezus (Mt 15, 19-20). Jak i na co patrzysz, jak i czego słuchasz, jak i o czym mówisz, jest ukazywaniem tajemnicy twego serca. Serce jest tajemnicą, której sam nigdy nie zgłębisz. Pełne realizmu są słowa, które w liście do swego kierownika duchowego, ojca Augustyna, napisał święty ojciec Pio: ”Jak wiele chciałbym Ci powiedzieć, Ojcze, lecz nie mogę, zdaję sobie sprawę, że jestem tajemnicą dla samego siebie”. Wiele wieków przed tym świętym kapucynem prawdę o tajemnicy ludzkiego serca odkrył biblijny Psalmista i zanotował: ”wnętrze człowieka jest niezgłębione” (Ps 64, 7). W innym miejscu dopowiedział: ”Pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdy szeroko otworzysz me serce” (Ps 119, 32). Znaczy to, gdy ukażesz mi prawdę o moim sercu, gdy dasz mi poznać to, co się w nim kryje, stanę się naprawdę wolnym, aby iść za Tobą”.