Mądrość Jana od Krzyża

Św. Jan od Krzyża jest nie tylko mistrzem modlitwy, lecz również mistrzem syntezy. Bóg obdarzył go wyjątkowym talentem - zdolności ujmowania w kilku słowach tego, co z pozoru wydaje się skomplikowane. Zjednoczenie z Bogiem to najtrudniejsza droga, na którą może wejść każdy z nas; lecz nie powinniśmy iść po niej sami, ponieważ możemy uczynić Drogi Boże - zazwyczaj proste - dość zawiłymi. ‘Sentencje’ Świętego są przewodnikami - światłami, które w zwięzły sposób wskazują nam kierunek i zadziwiająco skutecznie pomagają nam ominąć wiele przeszkód. Z ich pomocą droga staje się prostsza i kroczymy nią bez utrudzenia.
21 września 2017

Duch dobry rodzi się tylko z Ducha Bożego

Zwróć uwagę na to, że ciało twe jest słabe, i że żadna rzeczna świecie nie może dać siły ni pociechy twojej duszy. To bowiem, co się […]
14 września 2017

Trudne do zrozumienia subtelności…

Pamiętaj, że im kwiat delikatniejszy, tym szybciej więdnie i traci swój zapach, dlatego strzeż się i nie pragnij iść drogą pociech duchowych, gdyż przez to nie […]
7 września 2017

Szczęście jest ukryte w pokorze i uległości serca

Nie znajdziesz tego, czego pragniesz i pożądasz, ani na swej drodze, ani w wysokiej kontemplacji, lecz w głębokiej pokorze i uległości serca. (S 39) Powyższa sentencja […]
31 sierpnia 2017

Boże pragnienia we mnie

 „Nie trudź się na próżno, nie doznasz ukojenia i słodycz w duchu, jeżeli nie będziesz umartwiał się w tym wszystkim, czego pragniesz.”(S.40) Panie mój, Ty pragniesz […]
26 sierpnia 2017

Zdecydowanie

„Dusza nie pójdzie za natchnieniem anioła stróża, jeśli skierowała się ku innym rzeczom”. S. 37 Bóg jest Bogiem miłości i wszechmocy. Stworzył wszystko na co patrzy […]
17 sierpnia 2017

Jedyny pokarm …

„Dusza moja wyschła, ponieważ zapomniała szukać pokarmu u Ciebie”. S 38 W powyższym zdaniu, nasz Doktor wskazuje na źródło pożywienia duszy – Boga. Ponieważ to Bóg […]
10 sierpnia 2017

Anioł Stróż …

Pamiętaj, że twój Anioł Stróż nie zawsze rozbudza twoją chęć do działania, choć zawsze oświeca rozum. W praktykowaniu cnoty nie oczekuj zadowolenia, bo wystarczy ci rozum […]
3 sierpnia 2017

Radość prawdziwa…

„Dla rzeczy martwych to, czego nie czujesz, dla zmysłowych – zmysły, a dla ducha Bożego – myśl”. (S 35) Gdy czytam tą sentencję kojarzy mi się […]
27 lipca 2017

Myśli moje wznoszą mnie do Boga

Jedna tylko myśl człowieka ma większą wartość niż świat cały, dlatego Bóg tylko jest jej godzien. (s. 34) Św. Jan mówi nam wyraźnie, że nie każda, […]
20 lipca 2017

Bo pragnąłem jeszcze poznawać …

„Nie poznałem Cię dobrze, o Panie mój, bo pragnąłem jeszcze poznawać i kosztować rzeczy tego świata.” S 32. Nie sposób zaprzeczyć, że św. Jan od Krzyża w […]