Zwołanie 92. Kapituły Generalnej Karmelitów Bosych

Generał zakonu, o. Ksawery Cannistrà OCD, wystosował list zwołujący 92 Kapitułę Generalną Zakonu Karmelitów Bosych. Odbędzie się ona w dniach 29 sierpnia-19 września w Rzymie. Pośród 96 uczestników znajduje się dotychczasowy zarząd generalny, przedstawiciele wszystkich prowincji w osobach prowincjałów oraz ich socjuszy a także przełożeni z różnych okręgów misyjnych Zakonu.