Zapowiedź Kapituły Prowincjalnej

Kuria naszej Prowincji poinformowała, że XI Kapituła Prowincjalna odbędzie się w Wadowicach w dwóch etapach. Etap sprawozdawczo-wyborczy w dniach 18-21 kwietnia 2023 oraz etap o charakterze doktrynalnym w dniach 28 maja-2 czerwca 2023.