Zamknięcie klauzury w Ikšķile na Łotwie

Dnia 18 sierpnia 2018 roku w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Ikšķile odbyła się uroczystść zamknięcia klauzury. Chociaż nie było to jeszcze zamknięcie papieskiej klauzury, gdyż w klasztorze nie ma wystarczającej liczby mniszek, to jednak dla sióstr zakończył się pewien początkowy etap tworzenia tutejszej fundacji. Uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 przewdniczył i homilię wygłosił ks. abp Zbigniew Stankiewicz metropolita Rygi. Obecni byli również: biskup pomocniczy diecezji Essen Ludger Schepers, Prowincjał Niemieckiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Ulrich Dobhan, karmelici bosi ze wspólnoty w Rydze, przestawiciele różnych środowisk karmelitańskich, zaprzyjaźnieni z siostrami kapłani oraz licznie zgromadzeni wierni zarówno z Łotwy jak i z Niemiec. Ksiądz Arcybiskup w homili jak i w przemówieniu poprzedzającym zamknięcie klauzury nawiązał do dwóch dokumentów: Konstytucji apostolskiej „Vultum Dei quaerere” oraz instrukcji „Cor Orans”. Treść tych dokumentów, które dotyczą życia sióstr kontemplacyjnych była szczególnie aktualna w Ikšķile w dzisiejszą uroczystość zamknięcia klauzury. Kaznodzieja podkreślił, że siostry odpowiadając na Boże wezwanie do życia za klauzurą, stały się srecem kościoła. Życie za klauzurą nie czyni jednak automatycznie człowieka lepszym, nie jest też ucieczką od świata, ale jest milczącym pytaniem dla dzisiejszego świata – w jakim celu to czynić? Siostry swoim życiem świadczą, że ciągłe poznawanie Chrystusa jest najwyższą wartością w życiu.

Siostry zostały zachęcone, aby czyniąc centralnym miejscem w swoim życiu słuchanie Słowa Bożego, Eucharystię oraz sakrament pokuty i pojednania, wdzięczne za dar powołania, swoim rozszerzonym modlitwą sercem obejmowały całą ludzkość.

Po zakończonej Eucharystii odbyła się uroczysta agapa, była możliwość zwiedzania klasztoru, następnie uroczyste poświęcenie i zamknięcie klauzury.

Klasztor w Ikšķile jest fundacją karmelitanek bosych z Essen. Siostry początkowo mieszkały w katolickim gimnazjum przy ul. O. Vacieša 6, jednocześnie poszukując miejsca na budowę klasztoru. Wśród licznych propozycji wybór padł na Ikšķile – miejsce gdzie rozpoczęła się chrystianizacja Łotwy, gdzie powstał pierwszy murowany kościół na terenie obecnej Łotwy.

Kamień węgielny pod budowę klasztoru został poświęcony 16 lipca 2005 roku. Siostry zamieszkały w nowym, jeszcze niewykończonym klasztorze jesienią 2010 roku, początkowo wykonując wiele prac porządkowych w klasztorze jak również przyklasztornym ogrodzie. Kaplica klasztorna została poświęcona 2 października 2011 r. Obecnie w klasztorze przebywa 6 sióstr, wszystkie po ślubach wieczystych. Jedna z Niemiec, jedna z Ukrainy oraz 4 Łotyszki.

o. Jarosław Nędza OCD