Zamieszkać w Sercu Jezusa

W każdym ćwiczeniu spełnijmy trzy akty, trzy akty adoracji i trzy upokorzenia, mówiąc z miłością: Uwielbiam Cię i kocham, Boskie Serce Jezusowe żyjące w Sercu Maryi. Błagam Cię, Serce Boże, byś rządziło sercami wszystkich ludzi, a szczególnie moim, oraz byś przyjęło je w ofierze miłości czystej. Niech Bóg będzie uwielbiony!

Św. Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa wypowiada credo swojego i naszego powołania. Uwielbienie Serca Jezusowego to cel życia każdego chrześcijanina. Należy pamiętać przy tym o zjednoczeniu Serc Chrystusa i Maryi i w Nich wywyższać Bożą Miłość. Ma Ona rządzić sercami każdego człowieka. Wołać o to trzeba wytrwale, bez zniechęcania się, bez jakiejkolwiek opieszałości. Nade wszystko mamy się troszczyć o to, by z naszej duszy płynęła wciąż miłość do Najświętszych Serc. Oraz wreszcie mamy tęsknić za tym, aby nasze serce zostało przyjęte przez Bożą Miłość jako czysta ofiara.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD