Żałoba w CITeS


Pożegnanie o. Rómulo Cuartasa OCD

24 grudnia o godz. 12:00, w kaplicy pw. Trójcy Świętej w Międzynarodowym Centrum Terezjańsko-Sanjuanistycznym (CITeS) w Hiszpanii, odbyła się Msza św. pogrzebowa zmarłego karmelity bosego, o. Rómulo Cuartasa OCD.

O. Rómulo Cuartas Londoño, zastępca dyrektora CITeS, zmarł w środę w wieku 73 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci był upadek podczas rehabilitacji. Mimo hospitalizacji nie można było nic zrobić, by uratować mu życie. Ze swoim wiecznym uśmiechem i zawsze miłym słowem na ustach, o. Rómulo, wraz z dyrektorem CITeS, o. Francisco Javierem Sancho Ferminem, był jedną z osób odpowiedzialnych za kształt, jaki przybrał CITeS, i pozostawił głęboki ślad wśród tych wszystkich, kto go spotkali.

Urodzony w Yarumal, Antioquia (Kolumbia) 27 maja 1948 r., wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych 2 lutego 1969 r., a święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1977 r. Jego wykształcenie akademickie rozwijało się głównie w Kolumbii, gdzie w 1977 roku uzyskał dyplom z teologii pastoralnej na Papieskim Uniwersytecie „Javeriana” w Bogocie. Studiował także nauki humanistyczne, psychopedagogię i filozofię. Później, już w Hiszpanii, w 2004 roku uzyskał doktorat z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie „Comillas” w Madrycie.

Jeśli chodzi o posługi, był dyrektorem szkoły Św. Piusa X w Bogocie (Kolumbia) w latach 1973-1977. Później służył jako proboszcz w „El Santísimo Sacramento” w Cali (Kolumbia) w latach 1978-1984. Został mianowany prowincjałem Prowincji Kolumbijskiej, którą to funkcję pełnił przez dwie kadencje (1984-1986 i 1989-1991).  W okresie między nimi (1986-1989) był przewodniczącym Konferencji Zakonników Kolumbii, a także przełożonym kolegium teologicznego św. Jana od Krzyża w Bogocie (Kolumbia).

Następnie przeniósł się do Ávila i od 1994 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora CITeS, które to stanowisko zajmował przez te wszystkie lata i gdzie uczestniczył w przeniesieniu CITeS z klasztoru „La Santa” do nowej siedziby przy ulicy Arroyo Vacas, a która dała początek tak zwanemu „Uniwersytetowi Mistyki”, otwartemu w 2008 roku.

Jego spuścizna w publikacjach jest obszerna. Warto wspomnieć książki „Życie zakonne i nowa ewangelizacja” (1989), „Duchowość trynitarna św. Teresy od Jezusa” (2004), „Doświadczenie trynitarne św. Teresy od Jezusa” (2004) lub „Drugie niebo. Obecność Boga w człowieku według doświadczenia św. Teresy” (2008). Równie liczne były artykuły, zagłębiające duchowość świętych Karmelu: św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa, św. Teresy z Lisieux i terezjańskiego doświadczenia trynitarnego.

O. Romulo uczestniczył także w niezliczonych międzynarodowych spotkaniach, seminariach i kongresach, gdzie wniosił swoją wiedzę i pozostawił swój osobisty ślad.

Niech spoczywa w pokoju!

Tłum. o. Andrzej Cekiera OCD, za: www.ocdiberica.com