XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę

W dniach 14-15 października b.r. odbyła się doroczna Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę. Przybyło prawie dwustu braci z różnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był: “Maryjny wymiar konsekracji zakonnej”.

W konferencji, którą wygłosił ksiądz biskup Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, usłyszeliśmy że: “Nie można być rzeczywiście osobą konsekrowaną w praktyce swojego życia bez stałego systematycznego związku ze Słowem Bożym, który zaczyna się od tego, że mam pod ręką Pismo Święte, że to do niego  przede wszystkim sięgam. Jeśli czegoś uczy nas Maryja, to przede wszystkim właśnie tego, jest to pierwszy element tego maryjnego wymiaru konsekracji zakonnej. Maryja  która jest wewnątrz Słowa. Maryja, która rozważa i wypełnia Słowo i której to daje siłę, by za swoim “Fiat” nigdy nie postawić innego znaku niż kropka… Maryja jako mistrzyni życia konsekrowanego  jest absolutnie wypełniona Duchem Świętym. Jest dla nas, jako osób konsekrowanych  wzorem i zaproszeniem do tego byśmy też z Ducha Świętego uczynili nasz własny, wewnętrznym GPS. W naszym życiu musimy mieć wewnętrzny kompas. Tym kompasem jest otwartość na Ducha Świętego. Ponadto Maryja uczy nas przeżywania życia konsekrowanego nie w jakiejś izolacji. Nawet gdybyśmy mieli powołanie pustelnicze, to nie przeżywamy go w izolacji. Przeżywamy go we wspólnocie z naszymi braćmi i siostrami. We wspólnocie mniej lub bardziej fizycznej, ale zawsze w tej wspólnocie, która polega na współprzeżywaniu ich radości, ich dramatów, ich cierpień, niepokojów, frustracji. Nie jestem bratem zakonnym, który żyje w jakieś obojętności wobec innych. Wszystkich przynoszę do Jezusa tak jak Maryja, z nimi wszystkimi staję wokół Jezusa, tak jak Maryja. To jest moja rola ich przynieść do Chrystusa.”

Popołudnie spędziliśmy na modlitwie. O godzinie 15:00 uczestniczyliśmy w koronce do Bożego Miłosierdzia, a następnie wyruszyliśmy na wały jasnogórskie, gdzie rozważaliśmy Mękę Pańską.  Rozważania przygotowali Bracia Szkolni.

Po Drodze Krzyżowej był czas na braterskie spotkanie przy kawie i ciastku, podczas którego mogliśmy dzielić się naszymi radościami ze współbraćmi z innych Zgromadzeń.

Wieczorem zgromadziliśmy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na modlitwie różańcowej, oraz na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził br. Franciszek Grzelka, albertyn, przewodniczący Komisji ds. Braci Zakonnych działającej przy KWPZM.

Naszemu pielgrzymowaniu patronował błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński. Drugiego dnia naszego pielgrzymowania mogliśmy wysłuchać świadectwa o błogosławionym, które wygłosiła Pani Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego – Błogosławiony Stefan Wyszyńskie jako ojciec duchowy wspólnoty życia konsekrowanego. Od niego możemy  uczyć się pokory i takiego prawdziwego zawierzenia się Matce Bożej.

Na zakończenie pielgrzymki spotkaliśmy się na Eucharystii, którą sprawował biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, ksiądz biskup Andrzej Przybylski. Podkreślił on w homilii jak ważne są posługi jakie wypełniają bracia zakonni, jak cenni jesteśmy dla Kościoła, dla wiernych, których spotykamy na naszej drodze, jak ważni jesteśmy dla Chrystusa, który nas wybrał – powołał.

Dwudniowe spotkanie było przede wszystkim czasem by cieszyć się bracką wspólnotą, by wspólnie zanosić błagania za przyczyną Matki Bożej o umocnienie nas w powołaniu i wołaniem o nowe i święte powołania do naszych wspólnot. Pielgrzymka to też wyraźne świadectwo, że bracia zakonni są we wspólnotach zakonnych potrzebni w wielu wymiarach.

brat Piotr Filipek, OCD