XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę

W dniach 14-15 października b.r. odbyła się doroczna Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę. Przybyło prawie dwustu braci z różnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był: “Maryjny wymiar konsekracji zakonnej”.

W konferencji, którą wygłosił ksiądz biskup Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, usłyszeliśmy że: “Nie można być rzeczywiście osobą konsekrowaną w praktyce swojego życia bez stałego systematycznego związku ze Słowem Bożym, który zaczyna się od tego, że mam pod ręką Pismo Święte, że to do niego  przede wszystkim sięgam. Jeśli czegoś uczy nas Maryja, to przede wszystkim właśnie tego, jest to pierwszy element tego maryjnego wymiaru konsekracji zakonnej. Maryja  która jest wewnątrz Słowa. Maryja, która rozważa i wypełnia Słowo i której to daje siłę, by za swoim “Fiat” nigdy nie postawić innego znaku niż kropka… Maryja jako mistrzyni życia konsekrowanego  jest absolutnie wypełniona Duchem Świętym. Jest dla nas, jako osób konsekrowanych  wzorem i zaproszeniem do tego byśmy też z Ducha Świętego uczynili nasz własny, wewnętrznym GPS. W naszym życiu musimy mieć wewnętrzny kompas. Tym kompasem jest otwartość na Ducha Świętego. Ponadto Maryja uczy nas przeżywania życia konsekrowanego nie w jakiejś izolacji. Nawet gdybyśmy mieli powołanie pustelnicze, to nie przeżywamy go w izolacji. Przeżywamy go we wspólnocie z naszymi braćmi i siostrami. We wspólnocie mniej lub bardziej fizycznej, ale zawsze w tej wspólnocie, która polega na współprzeżywaniu ich radości, ich dramatów, ich cierpień, niepokojów, frustracji. Nie jestem bratem zakonnym, który żyje w jakieś obojętności wobec innych. Wszystkich przynoszę do Jezusa tak jak Maryja, z nimi wszystkimi staję wokół Jezusa, tak jak Maryja. To jest moja rola ich przynieść do Chrystusa.”

Popołudnie spędziliśmy na modlitwie. O godzinie 15:00 uczestniczyliśmy w koronce do Bożego Miłosierdzia, a następnie wyruszyliśmy na wały jasnogórskie, gdzie rozważaliśmy Mękę Pańską.  Rozważania przygotowali Bracia Szkolni.

Po Drodze Krzyżowej był czas na braterskie spotkanie przy kawie i ciastku, podczas którego mogliśmy dzielić się naszymi radościami ze współbraćmi z innych Zgromadzeń.

Wieczorem zgromadziliśmy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na modlitwie różańcowej, oraz na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził br. Franciszek Grzelka, albertyn, przewodniczący Komisji ds. Braci Zakonnych działającej przy KWPZM.

Naszemu pielgrzymowaniu patronował błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński. Drugiego dnia naszego pielgrzymowania mogliśmy wysłuchać świadectwa o błogosławionym, które wygłosiła Pani Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego – Błogosławiony Stefan Wyszyńskie jako ojciec duchowy wspólnoty życia konsekrowanego. Od niego możemy  uczyć się pokory i takiego prawdziwego zawierzenia się Matce Bożej.

Na zakończenie pielgrzymki spotkaliśmy się na Eucharystii, którą sprawował biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, ksiądz biskup Andrzej Przybylski. Podkreślił on w homilii jak ważne są posługi jakie wypełniają bracia zakonni, jak cenni jesteśmy dla Kościoła, dla wiernych, których spotykamy na naszej drodze, jak ważni jesteśmy dla Chrystusa, który nas wybrał – powołał.

Dwudniowe spotkanie było przede wszystkim czasem by cieszyć się bracką wspólnotą, by wspólnie zanosić błagania za przyczyną Matki Bożej o umocnienie nas w powołaniu i wołaniem o nowe i święte powołania do naszych wspólnot. Pielgrzymka to też wyraźne świadectwo, że bracia zakonni są we wspólnotach zakonnych potrzebni w wielu wymiarach.

brat Piotr Filipek, OCD

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.