XXVI Dni Duchowości na KID [relacja]

W dniach 16-17 maja 2024 roku w Karmelitańskim Instytucie Duchowości odbyły się XXVI Dni Duchowości. Hasłem tegorocznej edycji sympozjum była „Modlitwa Obecności”. Licznie zebrani uczestnicy mieli okazję zgłębiać ten aspekt modlitwy, jakim jest doświadczenie czy też brak zmysłowego doświadczania obecności Boga na modlitwie.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., po której o. Prowincjał Tadeusz Florek OCD oraz o. Przemysław Pliszczyński OCD, Dyrektor KID, przywitali zgromadzonych. W pierwszym wykładzie o. prof. Jerzy Gogola OCD poruszył temat doświadczenia nieobecności i milczenia Boga na modlitwie. Szczególnie podkreślona została waga cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości, które jako jedyne mogą nam dać kontakt z Bogiem i z Nim zjednoczyć, nawet przy jednoczesnym braku zmysłowego poczucia Jego obecności. Zaraz potem o. Paweł Hańczak OCD przedstawił wskazówki Świętych Karmelu dotyczące trwania w Bożej obecności. Przywołane zostały przykłady z życia wielu Świętych karmelitańskich, w tym św. Teresy od Jezusa, która spotykała Pana również „pośród garnków, przy codziennej pracy”, czy br. Wawrzyńca od Zmartwychwstania, który całe życie przeżywał w perspektywie nieustannej Bożej obecności.

Dr hab. Aleksander Bańka mówił o Bogu, który najpełniej przemawia poprzez swoje milczenie. Nawiązywał szczególnie do doktryny św. Jana od Krzyża, który podkreślał w swoich pismach, że Bóg wypowiedział wszystko przez swojego Syna. Natomiast s. dr Tereza Huspeková CHR przybliżyła temat medytacji niechrześcijańskiej, wskazując na stosunek chrześcijaństwa do prądów medytacji hinduistycznej ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi Magisterium Kościoła na ten temat. Pierwszy dzień sympozjum został zakończony półgodzinną karmelitańską modlitwą w ciszy, odprawioną w kaplicy Instytutu.

W piątek nastąpiła kolejna seria wykładów. O. dr hab. Marian Zawada OCD przedstawił drogę oczyszczenia modlitwy, ukazując, jak modlitwa może prowadzić do wewnętrznej przemiany człowieka. Uwzględnił szczególnie znaczenie medytacji prowadzącej do kontemplacji. Dr Maria Miduch omówiła biblijną koncepcję obecności Boga na przykładzie Psalmów. Podkreślona została wartość szczerej, autentycznej, płynącej z serca modlitwy psalmami, dzięki której człowiek może stawać prawdziwy przed Panem.

Ks. dr Stanisław Radoń omówił, jak trening uważności może być zintegrowany z modlitwą chrześcijańską, pokazując, jak te praktyki mogą wzbogacić duchowe życie wiernych. Podkreślił, że uważność, choć często kojarzona z tradycjami Wschodu, ma również swoje miejsce w chrześcijaństwie. Przedstawił najnowsze badania dotyczące aktywności mózgu przeprowadzane na osobach regularnie oddających się medytacji. Z kolei o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP w oparciu o osiem przyimków przedstawił refleksje Tomasza z Akwinu na temat modlitwy obecności - na czym polega obecność z Bogiem, w Bogu, dla Boga i przy Bogu.

Sympozjum zakończyło się podsumowaniem o. Przemysława Pliszczyńskiego OCD, który podziękował wszystkim zaproszonym prelegentom za wygłoszone wykłady oraz możliwość dyskusji i zadawania pytań. Podziękował również absolwentom oraz obecnym słuchaczom KID za twórcze budowanie środowiska skupionego wokół nauczania Świętych Karmelu.