„Wzrastanie z Chrystusem. Droga do dojrzałości duchowej” – książka

Kościół jest święty, ponieważ jest oblubienicą Chrystusa, lecz jest też niedoskonały, ponieważ nosi w swoim łonie grzeszników. Potrzebujemy spojrzenia wiary, by pozwolić się dotknąć Chrystusowi za pośrednictwem znaków i narzędzi, które On sam ustanowił. Kościół jest rzeczywistością należącą do Chrystusa i pozostaje nadal narzędziem w Jego rękach pomimo swych niedoskonałości. Dojrzałość chrześcijańska polega na tym, by należeć do Kościoła, wpatrując się jedynie w Jezusa i należąc jedynie od Niego.

Ks. Ludwik Pelletier

Wzrastanie z Chrystusem. Droga do dojrzałości duchowej

Ks. Ludwik Pelletier

Ksiądz Ludwik Pelletier swoim przepowiadaniem i życiem pociągnął tysiące osób na drogę bliskości z Chrystusem, która jest nieustannym wzrastaniem przez upadki i dojrzewaniem przez porażki. Jak osiągnąć dojrzałość duchową, podążając za Mądrością wcieloną? W czasach, kiedy liczy się natychmiastowość, pytanie to staje się najważniejszą sprawą w życiu chrześcijanina. Dojrzałość jest celem, jest pełnią istnienia, którą zostaliśmy obdarowani w Chrystusie, a początkiem każdej autentycznej drogi zjednoczenia z Bogiem jest uświadomienie sobie, że nie żyjemy na ziemi po to, by realizować własne plany, lecz aby wypełnić zamysł Boży.

Jest to książka o wolności, wyrzeczeniu się siebie i słuchaniu Boga. Autor sięga m.in. do pism świętych Karmelu, by pokazać, że największą wolność człowiek zdobywa, stając się dzieckiem, które pozwala Ojcu prowadzić się za rękę, pozostając wiernym prawdzie w każdych okolicznościach.