Wyróżnienie dla o. Bartłomieja Kucharskiego

6 października 2018 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przyjął do tej organizacji o. Bartłomieja Józefa Kucharskiego OCD. W ten sposób powiększył on grono kapłanów i zakonników przynależących do SPP. Są wśród nich o. Wacław Oszajca, ks. Jerzy Szymik, o. Eligiusz Dymowski…

Jednym z najbardziej cenionych członków tego gremium, zrzeszającego oczywiście przede wszystkim osoby świeckie, był śp. ks. Jan Twardowski.  Warto nadmienić, że do SPP należeli też Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Julia Hartwig i Wisława Szymborska.

Decyzję o przyjęciu o. Bartłomieja poprzedziła prawie roczna praca komisji oceniającej wartość twórczości poetyckiej naszego karmelity. Najpierw Oddział Krakowski SPP wczytywał się w siedem tomików, a mianowicie w : “Notes grecki i inne wiersze”, “Zachwyt na pustyni”, “Greckie spotkania ze św. Pawłem”, “Spacery, twarze i obrazy”, “Łaskę świtu”, “50. wierszy na pięćdziesięciolecie” i “Białego”.

Po pozytywnej weryfikacji twórczości teksty te wraz z opinią powędrowały do Zarządu Głównego w Warszawie. Tam również komisja weryfikacyjna, składająca się z kilku osób, sformułowała pozytywną opinię o twórczości o. Bartłomieja. Dzięki temu mogło odbyć się głosowanie, na którym krakowski karmelita stał się członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest to pierwsza tego typu nobilitacja w historii polskiego Karmelu.

Informacja na stronie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – kliknij i zobacz.

o. Mariusz Wójtowicz OCD