Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego

 

Podobnie jak na ziemi złączyła nas jedna miłość Chrystusa i służba Dziewicy, Bożej Rodzicielce, tak teraz łączy nas w Panu miłość z tymi, którzy odeszli z tego świata i oczekują chwalebnego oglądania Boga. Dziś zanosimy naszą modlitwę do Boga za zmarłych braci i siostry naszej Rodziny Karmelitańskiej. Ufamy Bożemu miłosierdziu i wstawiennictwu Maryi Panny, która jest znakiem pociechy i pewnej nadziei, że zostaną oni włączeni do grona zbawionych i staną się uczestnikami radości Świętych.

(z wprowadzenia do mszału karmelitańskiego)