Wprowadzenie do aktu pokuty

W swoim życiu, poświęconym Chrystusowi Panu w Zakonie Karmelitańskim, połączył kontemplację z intensywną działalnością apostolską, aby jednać ludzi z Bogiem i pomagać im we wstępowaniu na górę doskonałości.

Jan Paweł IISłowa Jana Pawła II wprowadzające do aktu pokuty podczas Mszy świętej kanonizacyjnej w Rzymie dnia 17 listopada 1991 roku.

Najdrożsi Bracia i Siostry, dziękujemy z radością Ojcu, przedziwnemu w swoich Świętych, który dzisiaj pozwala nam ogłosić «Świętym», na cześć swojej chwały, Rafała od św. Józefa Kalinowskiego.

Boska Opatrzność przemierzyła jego krokami drogi Środkowej i Wschodniej Europy, od rodzinnej Polski aż po stepy Syberii, i był on wszędzie nosicielem pokoju, kultury i jedności pomiędzy chrześcijanami.

W swoim życiu, poświęconym Chrystusowi Panu w Zakonie Karmelitańskim, połączył kontemplację z intensywną działalnością apostolską, aby jednać ludzi z Bogiem i pomagać im we wstępowaniu na górę doskonałości.

Powierzamy jego pośrednictwu sprawę pokoju i jedności w Chrystusie wszystkich ludów Europy, i jednocześnie z całego serca błagamy Pana o przebaczenie naszych grzechów.


Bazylika watykańska. Cappella Papale presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II per la canonizzazione del beato Raffaele Kalinowski, O.C.D., 17 novembre 1991. Tipografia Vaticana, [1991], p. 14.