Wolność wewnętrzna

„Prosiłam Boga o wolność wewnętrzną”.

Współcześnie bardzo dużo mówi się o wolności. Wolności rozumianej jako wybieranie tego co się chce, tego co się pragnie w danym momencie. Św. Teresa od Jezusa chce nam pokazać, że nie tym jest prawdziwa wolność. Wolność wewnętrzna pochodzi od Boga, jest Jego darem, choć oczywiście możemy nad nią pracować i ją rozwijać.

Ostatecznie więc żyje największą wolnością ten, kto wybiera zawsze i wszędzie tego czego chce Bóg. Jakże to odmienne od tego, co jest promowane w przeróżnych mediach. A to właśnie Bóg chce dać nam wolność, która kocha. Wolność, która przemienia. Wolność, która oddaje swoje życie za innych.

o. Paweł Hańczak OCD