Wizyta Prowincjała w Afryce

Wizyta o. Piotra Jackowskiego, prowincjała i o. Piotra Hensla, pierwszego radnego Prowincji w Wikariacie regionalnym Burundi-Rwana.

Wizyta obejmuje 2 etapy : Rwanda (14 - 26.06) oraz Burundi (26.06 - 13.07)

Ojcowie spotykają się ze wspólnotami braci i sióstr w regione: w Rwandzie 2 wspólnoty karmelitów bosych, 2 wspólnoty mniszek, wspólnota OCDS w Kigali, w Burundi 3 wspólnoty braci, przyjaciele Karmelu oraz wspólnota karmelitanek bosych. W programie są przewidziane momenty spotkań z pasterzami kościoła lokalnego i zapoznanie się z dziełami prowadzonymi przez nasze wspólnoty.