Wieści spod Równika

Jedną z sfer naszego życia jest uczuciowość i cielesność, która uzdalnia nas do spotkania, relacji, otwiera na innych.

Studenci z Gitega i Bujumbura w Burundi mięli okazję uczestniczyć w drugim weekendzie formacyjnym dla młodzieży organizowanym w centrum duchowości karmelitów bosych w Gitega: konferencje zaproszonych gości,  grupy dzielenia, świadectwa, modlitwa i integracja.

Cykl rozpoczął się w styczniu od tematu: Moje ciało – chciane i kochane. Następnie w marcu 13 – 15 marca 2020 r.: Życie emocjonalne i seksualność. W maju (15 – 17) spotkanie będzie poświęcone kryzysom w relacjach i procesowi zakochania.

Przewidziane są także warsztaty muzyczne dla chóru młodzieżowego pod wezwaniem św. Elżbiety od Trójcy Świętej oraz spotkanie dla liderów, którzy będą współpracować z wolontariuszami z Niemiec.

W lipcu udajemy się na pielgrzymkę do naszej parafii karmelitańskiej w Musongati na uroczystość NMP z Góry Karmel, aby powierzyć się Maryi. Następnie w dniach: 17 – 19 lipca zakończymy tegoroczny cykl tematem: Czystość i rozwój ludzki.

Młodzież w Burundi powierzamy Waszej serdecznej modlitwie.

o. Paweł Porwit OCD