Wielki Post ze św. Janem od Krzyża

Czas poznawania siebie i życiowej wędrówki na Górę Karmel - Górę Boga - Szczyt Wszystkiego
Prowadzą: bracia alumni Wyższego Seminarium Karmelitów Bosych w Krakowie
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – wstęp ogólny (1)

Droga na Górę Karmel - wstęp ogólny (1)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – dzieło, rysunek i poemat (2)

Droga na Górę Karmel - dzieło, rysunek i poemat (2)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – motyw Góry Karmel (3)

Droga na Górę Karmel - motyw Góry Karmel (3)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – kontekst historyczny (4)

Droga na Górę Karmel - kontekst historyczny (4)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – pierwszy rzut oka (5)

Droga na Górę Karmel - pierwszy rzut oka (5)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – motto Jr 2,7 (6)

Droga na Górę Karmel - motto Jr 2,7 (6)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje na dole cz. I (7)

Droga na Górę Karmel - sentencje na dole cz. I (7)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje na dole cz. II (8)

Droga na Górę Karmel - sentencje na dole cz. II (8)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje przy drogach (9)

Droga na Górę Karmel - sentencje przy drogach (9)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – droga ducha niedoskonałego dóbr ziemskich (10)

Droga na Górę Karmel - droga ducha niedoskonałego dóbr ziemskich (10)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – droga ducha niedoskonałego dóbr duchowych (11)

Droga na Górę Karmel - droga ducha niedoskonałego dóbr duchowych (11)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – dwie noce (12)

Droga na Górę Karmel - dwie noce (12)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sposoby wejścia w noc zmysłów cz. I (13)

Droga na Górę Karmel - sposoby wejścia w noc zmysłów cz. I (13)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sposoby wejścia w noc zmysłów cz. II (14)

Droga na Górę Karmel - sposoby wejścia w noc zmysłów cz. II (14)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – I NADA: pożądania (15)

Droga na Górę Karmel - I NADA: pożądania (15)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – konieczność pozbycia się wszystkich pożądań (16)

Droga na Górę Karmel - konieczność pozbycia się wszystkich pożądań (16)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – II NADA: dobra duchowe (17)

Droga na Górę Karmel - II NADA: dobra duchowe (17)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – III NADA: pojęcia umysłu (18)

Droga na Górę Karmel - III NADA: pojęcia umysłu (18)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – cnoty teologalne: WIARA (19)

Droga na Górę Karmel - cnoty teologalne: WIARA (19)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – wiara i ciemności (20)

Droga na Górę Karmel - wiara i ciemności (20)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – IV NADA: pojęcia pamięci (21)

Droga na Górę Karmel - IV NADA: pojęcia pamięci (21)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – cnoty teologalne: NADZIEJA (22)

Droga na Górę Karmel - cnoty teologalne: NADZIEJA (22)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – V NADA: uczucia woli (23)

Droga na Górę Karmel - V NADA: uczucia woli (23)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – cnoty teologalne: MIŁOŚĆ (24)

Droga na Górę Karmel - cnoty teologalne: MIŁOŚĆ (24)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – VI NADA: łaski nadprzyrodzone (25)

Droga na Górę Karmel - VI NADA: łaski nadprzyrodzone (25)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – na Górze także nic: NADA i TODO (26)

Droga na Górę Karmel - na Górze także nic: NADA i TODO (26)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje po bokach Góry (27)

Droga na Górę Karmel - sentencje po bokach Góry (27)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: POKÓJ (28)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: POKÓJ (28)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: ROZKOSZ (29)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: ROZKOSZ (29)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: MĄDROŚĆ (30)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: MĄDROŚĆ (30)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: MĘSTWO (31)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: MĘSTWO (31)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: MIŁOŚĆ (32)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: MIŁOŚĆ (32)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: POBOŻNOŚĆ (33)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: POBOŻNOŚĆ (33)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: RADOŚĆ (34)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: RADOŚĆ (34)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: SPRAWIEDLIWOŚĆ (35)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: SPRAWIEDLIWOŚĆ (35)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: WESELE (36)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: WESELE (36)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – czym jest kontemplacja (37)

Droga na Górę Karmel - czym jest kontemplacja (37)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – znaki opuszczenia rozmyślania: znak I (38)

Droga na Górę Karmel - znaki opuszczenia rozmyślania: znak I (38)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – znaki opuszczenia rozmyślania: znak II (39)

Droga na Górę Karmel - znaki opuszczenia rozmyślania: znak II (39)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – znaki opuszczenia rozmyślania: znak III (40)

Droga na Górę Karmel - znaki opuszczenia rozmyślania: znak III (40)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – czym jest zjednoczenie (41)

Droga na Górę Karmel - czym jest zjednoczenie (41)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje na szczycie cz. I (42)

Droga na Górę Karmel - sentencje na szczycie cz. I (42)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje na szczycie cz. II (43)

Droga na Górę Karmel - sentencje na szczycie cz. II (43)
fot. pexels.com; splitshire.com; unsplash.com, wikimedia.org
Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.