Wielki Post ze św. Janem od Krzyża

Czas poznawania siebie i życiowej wędrówki na Górę Karmel - Górę Boga - Szczyt Wszystkiego
Prowadzą: bracia alumni Wyższego Seminarium Karmelitów Bosych w Krakowie
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – wstęp ogólny (1)

Droga na Górę Karmel - wstęp ogólny (1)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – dzieło, rysunek i poemat (2)

Droga na Górę Karmel - dzieło, rysunek i poemat (2)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – motyw Góry Karmel (3)

Droga na Górę Karmel - motyw Góry Karmel (3)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – kontekst historyczny (4)

Droga na Górę Karmel - kontekst historyczny (4)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – pierwszy rzut oka (5)

Droga na Górę Karmel - pierwszy rzut oka (5)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – motto Jr 2,7 (6)

Droga na Górę Karmel - motto Jr 2,7 (6)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje na dole cz. I (7)

Droga na Górę Karmel - sentencje na dole cz. I (7)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje na dole cz. II (8)

Droga na Górę Karmel - sentencje na dole cz. II (8)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje przy drogach (9)

Droga na Górę Karmel - sentencje przy drogach (9)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – droga ducha niedoskonałego dóbr ziemskich (10)

Droga na Górę Karmel - droga ducha niedoskonałego dóbr ziemskich (10)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – droga ducha niedoskonałego dóbr duchowych (11)

Droga na Górę Karmel - droga ducha niedoskonałego dóbr duchowych (11)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – dwie noce (12)

Droga na Górę Karmel - dwie noce (12)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sposoby wejścia w noc zmysłów cz. I (13)

Droga na Górę Karmel - sposoby wejścia w noc zmysłów cz. I (13)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sposoby wejścia w noc zmysłów cz. II (14)

Droga na Górę Karmel - sposoby wejścia w noc zmysłów cz. II (14)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – I NADA: pożądania (15)

Droga na Górę Karmel - I NADA: pożądania (15)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – konieczność pozbycia się wszystkich pożądań (16)

Droga na Górę Karmel - konieczność pozbycia się wszystkich pożądań (16)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – II NADA: dobra duchowe (17)

Droga na Górę Karmel - II NADA: dobra duchowe (17)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – III NADA: pojęcia umysłu (18)

Droga na Górę Karmel - III NADA: pojęcia umysłu (18)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – cnoty teologalne: WIARA (19)

Droga na Górę Karmel - cnoty teologalne: WIARA (19)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – wiara i ciemności (20)

Droga na Górę Karmel - wiara i ciemności (20)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – IV NADA: pojęcia pamięci (21)

Droga na Górę Karmel - IV NADA: pojęcia pamięci (21)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – cnoty teologalne: NADZIEJA (22)

Droga na Górę Karmel - cnoty teologalne: NADZIEJA (22)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – V NADA: uczucia woli (23)

Droga na Górę Karmel - V NADA: uczucia woli (23)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – cnoty teologalne: MIŁOŚĆ (24)

Droga na Górę Karmel - cnoty teologalne: MIŁOŚĆ (24)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – VI NADA: łaski nadprzyrodzone (25)

Droga na Górę Karmel - VI NADA: łaski nadprzyrodzone (25)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – na Górze także nic: NADA i TODO (26)

Droga na Górę Karmel - na Górze także nic: NADA i TODO (26)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje po bokach Góry (27)

Droga na Górę Karmel - sentencje po bokach Góry (27)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: POKÓJ (28)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: POKÓJ (28)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: ROZKOSZ (29)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: ROZKOSZ (29)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: MĄDROŚĆ (30)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: MĄDROŚĆ (30)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: MĘSTWO (31)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: MĘSTWO (31)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: MIŁOŚĆ (32)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: MIŁOŚĆ (32)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: POBOŻNOŚĆ (33)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: POBOŻNOŚĆ (33)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: RADOŚĆ (34)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: RADOŚĆ (34)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: SPRAWIEDLIWOŚĆ (35)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: SPRAWIEDLIWOŚĆ (35)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – owoce Ducha: WESELE (36)

Droga na Górę Karmel - owoce Ducha: WESELE (36)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – czym jest kontemplacja (37)

Droga na Górę Karmel - czym jest kontemplacja (37)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – znaki opuszczenia rozmyślania: znak I (38)

Droga na Górę Karmel - znaki opuszczenia rozmyślania: znak I (38)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – znaki opuszczenia rozmyślania: znak II (39)

Droga na Górę Karmel - znaki opuszczenia rozmyślania: znak II (39)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – znaki opuszczenia rozmyślania: znak III (40)

Droga na Górę Karmel - znaki opuszczenia rozmyślania: znak III (40)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – czym jest zjednoczenie (41)

Droga na Górę Karmel - czym jest zjednoczenie (41)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje na szczycie cz. I (42)

Droga na Górę Karmel - sentencje na szczycie cz. I (42)
28 marca 2018

Szczyt Wszystkiego – sentencje na szczycie cz. II (43)

Droga na Górę Karmel - sentencje na szczycie cz. II (43)
fot. pexels.com; splitshire.com; unsplash.com, wikimedia.org