Weekend pustelniczy w Wadowicach

Serdecznie zapraszamy na Karmelitański Weekend Pustelniczy, który odbędzie się w dniach 15-17 grudnia w naszym Domu Rekolekcyjnym w Wadowicach.


temat rekolekcji:

Pełnia modlitwy: modlitwa Ojcze nasz


prowadzący: o. Tomasz Gajewski OCD


Czym jest Karmelitański Weekend Pustelniczy?
Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Weekend pustelniczy, przeżywany w ciszy i adoracji Najświętszego Sakramentu, jest okazją do przeżycia terezjańskiego „Bóg sam wystarcza”. W czasie jego trwania oferujemy możliwość skorzystania ze spowiedzi, rozmowy duszpasterskiej, modlitwy Liturgią Godzin oraz wysłuchania konferencji.