W niszy Bazyliki Watykańskiej

Święta Teresa od Jezusa z Los Andes

Papież Jan Paweł II poświęcił 6 października 2004 roku figurę świętej Teresy od Jezusa z Los Andes, karmelitanki bosej z Chile. Została ona odsłonięta w jednej z zewnętrznych niszy Bazyliki świętego Piotra w pobliżu figur dwóch patronek Europy – świętej Katarzyny ze Sieny i świętej Brygidy Szwedzkiej. Posąg świętej wykonany jest z jednolitego kawałka marmuru przez Juana Eduardo Fernandeza Coxa. Mierzy około 5,5 m wysokości i waży 60 ton.

Juana Fernández Solar urodziła się w Santiago w Chile 13 lipca 1900 roku. Od dzieciństwa była zafascynowana osobą Chrystusa i głęboko przeżywała duchową łączność z Nim. Odznaczała się wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, a także prostotą, miłością bliźniego i radością życia. W 1919 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Los Andes i przyjęła imię Teresy od Jezusa. Zmarła na tyfus 12 kwietnia następnego roku, po złożeniu ślubów zakonnych.

W 1987 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną i przedstawił jako wzór dla młodzieży. Ten sam papież kanonizował ją w roku 1993. Jest ona pierwszym kwiatem świętości narodu chilijskiego i Zakonu Karmelitańskiego w Ameryce.