W Czernej upamiętniono Powstanie Styczniowe

Kliknij na obrazek :
Upamiętnili wybuch Powstania Styczniowego. W Czernej tłumy oglądały w niedzielę rekonstrukcję historyczną. Przy klasztorze ojców Karmelitów Bosych kuto kosy, podobnie jak w czasie powstania. Tu uzbrajano walczących i tu znajdują się relikwie jednego z nich, ojca Rafała Kalinowskiego.

Kosa oprawiona na sztorc przy mizerii wyposażenia w broń stawała się często jedynym orężem powstańców styczniowych. Kowale z Żurady wiernie zrekonstruowali kuźnię z okresu Powstania Styczniowego. Miejsce inscenizacji historycznej było nieprzypadkowe. Rafała Kalinowski po powrocie z powstania wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych. Trzykrotnie był przeorem klasztoru w Czernej, gdzie spoczywa do dziś.


Źródło: TVP3 Kraków/Karolina Suder