W czasie epidemii odmawiajmy Litanię Narodu Polskiego

Modlitwa litanijna znana była już Starym Testamencie i niektóre psalmy mają właśnie litanijną formę. Najczytelniejszym przykładem jest tutaj Pslam 136, „Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki”.

Chrześcijanie przejęli litanijne modlitwy psalmów, ale nie zatrzymali się tylko na nich. Stworzyli własne litanie, tj. modlitwy błagalne składające się z tytułów, jakimi obdarza się Pana Jezusa czy Serce Boże lub Najśw. Maryję Pannę, a nadto ułożyli litanię do Wszystkich Świętych, jaka została włączona do rytuału ważniejszych obrzędów kościelnych, w skróconej wersji przy chrzcie i bierzmowaniu, a w całej rozciągłości podczas ceremonii ślubów zakonnych, święceń diakonatu, kapłańskich i biskupich, włącznie z obrzędem inauguracji pontyfikatu nowego papieża.

Powstały i nadal powstają nowe litanie i są zatwierdzane przez Kościół. Ta błagalna forma modlitwy bardzo pozytywnie wpływa na życie wierzących, jest sposobem uwielbiana Boga w Jego tajemnicach i przymiotach, a nadto sposobem przyzywania Jego świętych, wszak zawsze pozostaje On w nich „przedziwny”; jest nadto formą wypraszania łask i zachętą do pogłębiana życia religijnego za ich przykładem.

W 1915 ks. bp Władysław Bandurski (1865-1932), honorowy kapelan Legionów Polskich opublikował Litanię Narodu Polskiego. W 1981 r. uwspółcześnił ją w Rzymie prof. Gabriel Turowski. Litanię zatwierdził „do prywatnego odmawiania” i opatrzył „imprimatur” ks. bp Szczepan Wesoły, delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji (10.07.1981). Kolejne uzupełnienie Litanii, w związku z beatyfikacjami i kanonizacjami licznych naszych rodaków, dokonywanymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II, nastąpiło w 2001 r. w Krakowie. „Imprimatur” dla Litanii, „do prywatnego odmawiania”, udzieliła Kuria Metropolitalna (nr 904/2001). Litanię codzienne odmawiał św. Jan Paweł II, który dopisywał do niej własnoręcznie wynoszonych przez siebie na ołtarze rodaków.

W sierpniu 2014 r. litania została po raz kolejny uwspółcześniona przez o. dr hab. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, wówczas konsultora Referatu Spraw Kanonizacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. „Imprimatur” dla uwspółcześnionej Litanii, „do prywatnego odmawiania”, zostało udzielone przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa metropolitę krakowskiego (nr 2264/2014), a opublikował ją „Nasz Dziennik” z 1 września 2014 (nr 202 (5044), s. 3-4), a za nim inne czasopisma. Wydano ją także w formie książeczki w Wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy (Kraków 2014) i w Wydawnictwie JUT (Szczebrzeszyn 2016) i kilkakrotnie przez „Nasz Dziennik” w formie foldera, z uwzględnieniem imion kolejnych naszych rodaków wynoszonych na ołtarze.

Zachęcamy do częstego posługiwania się tą litanią, zwłaszcza do odmawiania jej w tych dniach pandemii koronawirusa, prosząc dobrego Boga o zmiłowanie, także za przyczyną polskich Świętych i Błogosławionych. Poniżej tekst litanii.


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się, nad nami

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie

Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami
Jezu, Nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski, módl się za nami
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny, módl się za nami
Święty Wojciechu, patronie Polski, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich Jana Kazimierza, módl się za nami
Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami
Święty Władysławie, uformowany w Krakowie królu węgierski, patronie Władysława Jagiełły, módl się za nami
Święty Brunonie, apostole ziem polskich, módl się za nami
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, polscy pustelnicy uświęcający Słowację i Węgry, módlcie się za nami
Święty Ottonie, apostole Pomorza, módl się za nami
Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian, módlcie się za nami
Święty Kazimierzu, patronie Litwy, módl się za nami
Święty Jozafacie, patronie Rusi, módl się za nami
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej, módl się za nami
Święty Florianie, patronie Krakowa, módl się za nami
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi, módl się za nami
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów, módl się za nami
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników, módl się za nami
Święta Jadwigo, patronko Śląska, módl się za nami
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc, módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi, módl się za nami
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy, módl się za nami
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski, módl się za nami
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży, módl się za nami
Święty Stanisławie Papczyński, czcicielu Niepokalanej i obrońco życia poczętego, módl się za nami
Święty Klemensie Mario Dworzaku, redemptorysto, apostole Warszawy, módl się za nami
Święty Rafale Kalinowski, odnowicielu Karmelu, patronie Sybiraków, módl się za nami
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej, módl się za nami
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz, módl się za nami
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy, módl się za nami
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej, módl się za nami
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią, módl się za nami
Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością, módl się za nami
Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia, módl się za nami
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków, módl się za nami
Wszyscy święci i święte Kościoła, módlcie się za nami

Błogosławiony Radzimie Gaudenty, towarzyszu św. Wojciecha i arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami
Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski, módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia, módl się za nami
Błogosławiona Benigno, mniszko i męczennico z Trzebnicy, módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo, norbetanko patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi, módlcie się za nami
Błogosławiona Juto z Chełmży, pustelnico i mistyczko, módl się za nami
Błogosławiony Janie Łobdowczyku, franciszkaninie, patronie żeglarzy, módl się za nami
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, módl się za nami
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna, módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus, módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie, karmelito z Bydgoszczy, módl się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy, módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina, módlcie się za nami
Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu, módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości, módl się za nami
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu, módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu, módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico, módl się za nami
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych, módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska, módl się za nami
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów, módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych, módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła, módl się za nami
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych, módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych, módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych, módl się za nami
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej, módlcie się za nami
Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin, módlcie się za nami
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast, módl się za nami
Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze, módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości, módl się za nami
Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu, módlcie się za nami
Błogosławiony Auguście Czartoryski, salezjaninie, wychowanku św. Rafała Kalinowskiego, módl się za nami,
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego, módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości, módl się za nami
Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce, módl się za nami
Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku, módl się za nami
Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców, módl się za nami
Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego, módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników, apostole „Solidarności”, męczenniku bezbożnego komunizmu, módl się za nami
Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej, módl się za nami
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym, módl się za nami
Błogosławiony Bernardzie Lichtenbergu, urodzony w Oławie obrońco praw Bożych za cenę męczeńskiej śmierci z rąk nazistów, módl się za nami
Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu, módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów, módl się za nami
Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna, apostołko Serca Jezusowego, módl się za nami
Błogosławieni Zbigniewie Strzałkowski i Michale Tomaszku, misjonarze franciszkańscy, męczennicy za wiarę w Peru, módlcie się za nami
Błogosławiony Władysławie Bukowiński, męczenniku łagrów sowieckich i apostole Kazachstanu, módl się za nami
Błogosławiona Hanno Chrzanowska, gorliwa pielęgniarko i apostołko wśród chorych i służby zdrowia, módl się za nami
Błogosławiony Michale Giedroyciu, wzorze zakrystianów, módl się za nami
Świątobliwi Izajaszu Bonerze i Świętosławie Milczący, zwani błogosławionymi pokutnicy i apostołowie Krakowa, przyczyńcie się za nami

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie

Winy królów naszych, przebacz, o Panie
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie
Winy braci i sióstr naszych, przebacz, o Panie
Winy całego Narodu Polskiego, przebacz, o Panie
Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz, usłysz, o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu, usłysz, o Panie
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu, usłysz, o Panie
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów, usłysz, o Panie
Jęki oficerów uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, usłysz o Panie
Jęki „żołnierzy wyklętych” i męczenników ubeckich Polski powojennej, usłysz o Panie
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek”, usłysz, o Panie
Jęki wszystkich ofiar systemu komunistycznego, usłysz o Panie

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, daj nam, o Panie
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie
Wierną służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie
Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze naucz nas, o Panie
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie
Przez Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą, daj nam, o Panie
Przez Ducha Świętego Zesłanie, ducha dobrego daj nam, o Panie
Przez Miłosierdzie Twoje, ducha i tradycję Narodu, daj nam zachować, o Panie
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy na długie lata zachowaj nam, o Panie
Przez Anioła – Opiekuna Polski bezpieczne bytowanie Ojczyzny, daj nam, o Panie
Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie
Boże Piastów i Jagiellonów nie opuszczaj nas, o Panie
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie
Boże ojca Kordeckiego, księdza Skargi i św. ojca Kolbego nie opuszczaj nas, o Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.

W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy zarazy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.