Uroczystość św. Teresy od Jezusa, Naszej Matki

Teresa urodziła się 28 marca 1515 roku w Awili, zmarła 15 października 1582 r. w Alba de Tormes.

Została beatyfikowana przez papieża Pawła V w 1614 r., a czterdzieści lat po śmierci, kanonizowana została przez papieża Grzegorza XV.

W 1970 r. papież Paweł VI ogłosił ją wraz ze świętą Katarzyną ze Sieny Doktorem Kościoła.