Umiejętności zdobywane pośród niepełnosprawnych

Pierwsza niedziela miesiąca to dzień wypełniony spotkaniami. Jest to apostolat naszych Postulantów z Gitega, którzy odwiedzają uczniów w centrum dla niewidomych, chorych w szpitalu oraz młodzież w centrum dla niepełnosprawnych. Ośrodki te są prowadzone przez lokalne zgromadzenia. Postulanci przygotowują krótkie animacje, wprowadzenia do dzielenia się Słowem Bożym oraz rozmawiają z tymi, którzy tego potrzebują. Swoje sprawności interpersonalne zdobywają pośród niepełnosprawnych.

Kalectwo, czy też choroba to ciężar i cierpienie. Dla tych dzieci i młodzieży marzeniem jest to, co dla większości stanowi oczywistą codzienność. Kontemplacja w Karmelu, to nie tylko modlitwa. To każde spotkanie z Jezusem, którego oblicze rozpoznaję w ubogich tego świata.

o. Paweł Porwit OCD