Terezjanki o swoich przestrzeniach ewangelizacji

„Wiem, że Dobry Bóg nie potrzebuje nikogo, aby mógł dopełnić swojego dzieła. Niemniej jednak, tak jak pozwala On zręcznemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu potrzebną do tego umiejętność, sobie zaś rezerwując troskę o użyźnianie ziemi, tak i Jezus pragnie, by Mu pomagano w Boskiej uprawie dusz”. – św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus od początku swego istnienia oddawało się pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, szerzeniu Królestwa Bożego w ich duszach oraz dziełom apostolskim i charytatywnym. Podejmowane duszpasterstwa w zgromadzeniu ukierunkowane są na umacnianie w wierze młodych ludzi, tak aby mogli kierować się w swoim życiu Ewangelią. Działalność duszpasterska realizuje się głównie za pomocą spotkań, osobistych kontaktów z młodymi, współpracy i wzajemnym wspieraniu się w grupie. Siostry Terezjanki, podejmując działania we współczesnym duszpasterstwie korzystają ze środków społecznego przekazu, aby odkrywać i kształtować w młodym pokoleniu człowieczeństwo i skutecznie wspierać ich duchowy rozwój.

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus wpisuje się w apostolski i wychowawczy wymiar charyzmatu, poprzez indywidualne towarzyszenie młodym w ich rozwoju duchowym i wyborze życiowej drogi.

Siostra Nikodema Czerniecka odpowiedzialna w zgromadzeniu za Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań troszczy się o powołania do życia konsekrowanego, służąc swoim doświadczeniem w sprawach rozeznania Bożego głosu w sercach młodych i starszych osób.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania sióstr Terezjanek w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze, w YouTube, na Instagramie oraz do subskrybowania elektronicznego biuletynu na stronie internetowej pod adresem: www.test.terezjanki.pl Trwają prace nad nową witryną internetową sióstr Terezjanek i o jej premierze będziemy informować. Tymczasem zapraszamy do wysłuchania interesującej wypowiedzi siostry Nikodemy Czernieckiej (katechetki, założycielki Terezjańskiego Apostolstwa Ufności) o jej drodze powołania zakonnego oraz posłudze w Duszpasterstwie Młodzieży i Powołań.