Sympozjum: „Piękno, droga komunii”

Proponowane Sympozjum naukowe organizowane jest przez Katedrę Franciszka Palau, w ramach Studiów Podyplomowych nt. Mistyki i Nauk humanistycznych. Odbędzie się w CITeS – na „Uniwersytecie Mistyki”, który ma swoją siedzibę w Avila (Hiszpania).

Skierowane jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić zarówno proponowany w tym roku temat, jak i doktrynę bł. Franciszka Palau OCD.

Przedmiotem tegorocznej refleksji naukowej będzie piękno, pojmowane jako droga antropologicznego otwarcia na transcendencję oraz uprzywilejowana droga zdobywania wewnętrznej harmonii w spotkaniu z samym sobą, ze stworzeniem i z innymi w codzienności.

Szczegóły na załączonej poniżej broszurze.

Więcej: www.catedrafranciscopalaucm.blogspot.com