Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego

 

Dziś Zakon Karmelitański oddaje cześć wszystkim swoim Świętym, którzy weszli już do chwały niebieskiej. To oni ukazali nam pociągające przykłady dążenia do Boga drogą całkowitego oddania się Jemu przez wierną i heroiczną praktykę rad ewangelicznych. Święci naszego Zakonu są dla nas nie tylko wzorem, lecz także nieustannie wstawiają się za nami do Boga i otaczają nas opieką.

(z wprowadzenia do mszału karmelitańskiego)