Święcenia kapłańskie o. Sylwestra Rzepeckiego

W sobotę 11 maja o. Sylwester Rzepecki przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Roberta Chrząszcza.

Uroczystość odbyła się w naszym kościele w Krakowie przy ul. Rakowickiej. Oprócz miejscowej wspólnoty w Eucharystii uczestniczyli również bracia z innych klasztorów, rodzina o. Sylwestera, siostry karmelitanki bose, członkowie Świeckiego Zakonu oraz osoby należące do innych naszych duszpasterstw.

Po święceniach, zgodnie z naszą zakonną tradycją, o. Sylwester odwiedzi poszczególne wspólnoty braci i sióstr naszej prowincji z Mszą św. i błogosławieństwem prymicyjnym. W czerwcu odprawi również prymicje w rodzinnej parafii.

O. Sylwester dołączy do wspólnoty w Czernej, gdzie będzie zajmował się duszpasterstwem powołań oraz organizacją Karmelitańskich Dni Młodych.

W nowym miejscu i w nowej roli życzymy mu wszelkich łask potrzebnych do posługi duszpasterskiej i wszelkich innych obowiązków. Polecamy go również Waszej modlitwie!