Zapowiedź: święcenia diakonatu


Jutro, w sobotę 19 listopada 2022 roku, trzej bracia: br. Peter Beňo, br. Marcin Wojnicki i br. Michał Wesołowski przyjmą święcenia diakonatu. Uroczysta Msza św. odbędzie się o godz. 11.00 w kościele przy naszym klasztorze w Krakowie-Śródmieściu. Święceń diakonatu udzieli biskup Damian Muskus.

Tzw. diakonat czasowy jest etapem przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich i trwa zwykle od sześciu miesięcy do roku. Do obowiązków diakona należy m.in. głoszenie Słowa Bożego (czytanie Ewangelii podczas Mszy św., głoszenie kazań), posługa przy ołtarzu, udzielanie Komunii św., udzielanie chrztu i przewodniczenie pogrzebom.

W tym wyjątkowym czasie przygotowania i nowych obowiązków otoczmy braci naszą szczególną modlitwą.