Światowy Dzień Pro Orantibus


Dziś, w poniedziałek 21 listopada przypada „Światowy Dzień Pro Orantibus”.

Był rok 1953, kiedy papież Pius XII ustanowił „Dzień Pro Orantibus.” Jest to dzień poświęcony wspólnotom klauzurowym rozsianym po całym świecie, osobom  poświęcającym się kontemplacji.  Jest obchodzony w liturgiczną pamiątkę Ofiarowania Maryi w Świątyni Jerozolimskiej, ponieważ ideał życia konsekrowanego jest w pełni zakorzeniony w radykalnym ofiarowaniu się Dziewicy Maryi Panu. Polecajmy dziś w modlitwie i otoczmy troską materialną wszystkie mniszki Karmelitanki Bose (a jest ich na świecie ponad 10 tysięcy!), które swoimi modlitwami dźwigają świat.