Świąteczne Życzenia Ojca Prowincjała

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który z wielkiego miłosierdzia swego
odrodził nas ku nadziei żywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”
(1 P 1,3).

Drodzy Bracia i Siostry,

Chrystus zmartwychwstał - ta dobra nowina płynie do naszych domów ze świątyń Kościołów wschodu i zachodu – Ukrainy i Polski i całego świata.

On, Jezus Chrystus, Syn Boży umarł, lecz zmartwychwstał. Z grobu powstała nadzieja – nadzieja żywa dla świata, dla mnie i moich bliźnich; zatriumfowało życie, światłość i prawda.
Bóg chce odrodzić nasze serca zbolałe, zasmucone, samotne, zagubione, zrozpaczone, pogrążone w pesymizmie życia – ku żywej nadziei.

Bo to, co nadaje naszemu życiu sens i wyznacza cel to życie w nadziei zbawienia, życia wiecznego oraz zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg i Ojciec Pana naszego pragnie odrodzić, przemienić realia naszego życia, naszą mentalność, zamienić ból, zawód życiowy, bezcelowość na żywą nadzieję przez zmartwychwstanie swego Syna.

Pragnę życzyć Wam drogie Siostry, pełnych nadziei i Bożego pokoju Świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

Złączony w ożywionej nadzieją modlitwie

o. Piotr Jackowski OCD
Kraków, Wielkanoc 2022