Świat płonie

Oto świat płonie pożarem, oto chcieliby na nowo zasądzić na śmierć Chrystusa i tysiące fałszywych świadków przeciw Niemu stawiają, chcieliby obalić Jego Kościół.

św. Teresa od Jezusa DD 1.5

Środki społecznego przekazu, zarówno te laickie jak i katolickie straszą nas różnego rodzaju zagrożeniami, które pojawiają się na horyzoncie. Dla jednych najważniejszą sprawą jest ocieplenie klimaty i związane z tym niebezpieczeństwo, niekontrolowany napływ emigrantów do Europy. Dla katolickich mediów takim zagrożeniem są różnego rodzaju próby reform kościoła podejmowane przez niektóre środowiska, czy coraz częstsze akty przemocy i prześladowań chrześcijan i to nie tylko w krajach muzułmańskich, ale także w Europie, Polsce. Czasy w których żyła św. Teresa Wielka nie były też łatwe, w Drodze Doskonałości pisze:

W tym czasie doszły mnie wieści z Francji o ciężkich szkodach, jakie tam cierpi wiara od luteran i jak tam coraz bardziej się wzmaga nieszczęsna ta herezja. Jako osoba mająca poczucie odpowiedzialności za sprawy Boże doświadcza smutki – Odczułam to boleśnie i jak gdybym co mogła albo co znaczyła, zaczęłam płakać przed Panem i błagać Go, by tak wielkiemu złu zaradził. Zdawało mi się, że tysiąc razy gotowa bym życie moje oddać w ofierze dla uratowania choćby jednej z tych dusz, których tam tyle ginęło.

Dalsze jej słowa są dla nas ludzi wierzących konkretnym wskazaniem co mamy czynić, jaką przyjąć postawę.

Lecz nie mając żadnej możności uczynienia czegoś w służbie Bożej na chwałę Pana, gdyż jestem niewiastą, i to jeszcze tak nędzną, tym gorętsze poczułam w sobie i dotąd czuję pragnienie, skoro Bóg ma tylu nieprzyjaciół, a tak niewielu przyjaciół, aby tych niewielu przynajmniej prawdziwymi byli Jego przyjaciółmi. Postanowiłam zatem uczynić choć to maluczko, co uczynić zdołam, to jest wypełniać rady ewangeliczne jak najdoskonalej i tę gromadkę sióstr, które tu są ze mną, skłonić do tego, aby czyniły podobnie, ufna w dobroć Boga, który nigdy nie opuści tych, którzy mężnym sercem wszystko opuszczą dla Niego. (DD 1.2)

o. Stanisław Fudala OCD