Św. Rafał Kalinowski na Festiwalu Świętych (zapowiedź)

Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo (15-16 września 2023 r.), który patronatem honorowym objęli Jerzy Łukasz Walczak – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Damian Bryl – Biskup Kaliski, organizowany jest po raz czwarty przez parafię pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Edukacyjno-artystyczna formuła festiwalu pozwala na prezentację postaci polskich świętych i błogosławionych kościoła Katolickiego, poprzez prezentację m. in.: filmów, wystaw, prelekcji prowadzonych przez znawców tematu, spotkań edukacyjnych, warsztatów, konkursów, koncertów, spektakli teatralnych oraz wydawnictw promocyjnych. Projekt ma charakter lokalny, a prezentacja postaci bohaterów festiwalu w tej formie, zakłada podniesienie poziomu wiedzy o ich życiu, w sposób atrakcyjny i przystępny dla wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Podczas realizacji czwartej edycji festiwalu, organizatorzy pochylają się nad życiem, charyzmatem i dziedzictwem św. Rafała Kalinowskiego. Postać Świętego, pozornie odległa współczesnym przez swoją świętość, ma z nimi więcej wspólnego niż możemy sobie wyobrazić. Jego życie niepewne przyszłości, pełne rozterek, wymagające ciągłych wyborów, jest nam bardzo bliskie. Różni nas tylko to, że dylematy życiowe św. Rafała Kalinowskiego przypadały na czas zniewolonej Ojczyzny i patriotycznych ruchów powstańczych, za udział w których, przyszło mu zapłacić zesłaniem na Syberię. Sykstus Adamczyk OCD w swojej książce „Niespokojne Serce”, odnotowuje naszą bliskość ze św. Rafałem tymi słowami:

„Jak każdy zwykły śmiertelnik cierpiał i męczył się. Jak każdy od wczesnych lat młodości, narażony był na ciągłe niebezpieczeństwa, potknięcia się, zniechęcenia. Taki jak Ty… nie geniusz… nie olbrzym… nie mocarz. A jednak walczył, nie dawał się, nie załamywał, nie rezygnował ze zwycięstwa”.

Józef Kalinowski, późniejszy o. Rafał, karmelita bosy, całym swoim życiem zaświadczał, iż dbałość o edukację dzieci i młodzieży, a także dobro bliźniego, zawsze owocuje w przyszłości.

Tegoroczny bohater festiwalu, św. Rafał Kalinowski, powstaniec styczniowy, sybirak, żołnierz, wychowawca m. in. księcia Augusta Czartoryskiego, jest dziś patronem wielu grup społecznych: kolejarzy, sybiraków, żołnierzy, nauczycieli. Patriota dbający o wychowanie młodzieży, ich rozwój i edukację. Godny naśladowania w czasach zaniku wartości i obojętności wobec drugiego człowieka. Podczas tegorocznego festiwalu planowane są:

  • wakacyjne warsztaty rzeźbiarsko-ceramiczne dla młodzieży i seniorów o tematyce Powstania Styczniowego, kolejnictwa i osoby św. Rafała Kalinowskiego (w ramach warsztatów konkurs na najlepsze prace, prezentowane na wystawie podczas festiwalu);
  • rekonstrukcja historycznego przejścia granicznego zaboru prusko-rosyjskiego na rogatkach Nowych Skalmierzyc;
  • prelekcje tematyczne dla młodzieży i dorosłych;
  • spotkania edukacyjne dla przedszkolaków;
  • film, koncert artystyczny oraz wystawy (w tym jedna plenerowa).

Historia Nowych Skalmierzyc, przed laty „miasta kolejarzy”, zainspirowała organizatorów do prezentacji wystawy miniatur wagonów i parowozów oraz ruchomej kolejki kolejowej, a uczestnicy festiwalu będą mogli skorzystać z artystycznej kawiarenki, urządzonej w klimacie peronu i wagonu kolejowego.

Organizator – Parafia pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach oraz współorganizatorzy – Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach i Stowarzyszenie EDUKREATOR przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach, dziękując Patronom honorowym i medialnym, instytucjom finansującym festiwal, Sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo może być kontynuowany, serdecznie zapraszają mieszkańców gminy i miasta, jak również gości z innych rejonów, do skorzystania z szerokiej, nieodpłatnej oferty festiwalowej.