Aktualności

5 kwietnia 2022

Dni skupienia ze świętymi Ludwikiem i Zelią

Zapraszamy na kolejny dzień skupienia organizowany przez Karmelitańskie Instytut Duchowości w Krakowie[…]
4 kwietnia 2022

List Definitorium #3

Pozdrawiamy Was serdecznie na zakończenie kwartalnego zebrania Definitorium Generalnego i chcemy się z Wami podzielić kilkoma informacjami i refleksjami na temat naszego spotkania […]
3 kwietnia 2022

Jubileusz na Łobzowie

Wszyscy wiemy, że Abraham jest ojcem naszej wiary, a historia jego życia wyznacza drogę każdego wierzącego. Czasem Bóg wzywa nas do pozostawienia tego, co jest nam drogie […]
2 kwietnia 2022

Pierwszy owoc misji z Mpinga

Nocowanie pod strzechą, węże w chatach, prześladowania i wojna... Tak wyglądały pierwsze lata misji [...]
1 kwietnia 2022

Chwała bohaterom!

Żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego, zamordowani przez władze komunistyczne - Eugeniusz Gałat "Wiktor", Władysław Migdał "Ordon" i Leon Zagata "Złom" - zostali dziś pochowani na cmentarzu Rakowickim w Krakowie […]
31 marca 2022

Zaproszenie: święcenia diakonatu

Informujemy, że w sobotę 2 kwietnia o. godz. 11.00 w Kluszkowcach, br. Piotr Filipek (I radny z Kluszkowiec) oraz br. Szymon Wnęk […]
30 marca 2022

Fotorelacja: karmelitańska pomoc humanitarna

Kochani, chcemy Wam przedstawić w zdjęciach jak wyglądała pomoc humanitarna karmelitów bosych w ciągu pierwszego miesiąca wojny, czyli od 24 lutego do 24 marca 2022 roku […]

30 marca 2022

Podsumowanie akcji pomocy humanitarnej

Podsumowanie działalności humanitarnej karmelitów bosych za pierwszy miesiąc wojny na Ukrainie 24 lutego – 24 marca 2022 r. […]
29 marca 2022

Poświęcenie Rosji i Ukrainy w Berdyczowie

Ukraina, kraj już od miesiąca ogarnięty wojną jest również miejscem nieustannej modlitwy. Modlą się ludzie, którzy zawsze się modlili, modlą się również ci, którzy uświadomili sobie, że największą obronę znajdą u Boga […]
29 marca 2022

Uchodźcy z Berdyczowa u Karmelitanek Misjonarek

20 osób z Ukrainy – matki z dziećmi i babcia – znalazło schronienie w domu macierzystym karmelitanek misjonarek w Trzebini koło Żywca. Rodziny uciekinierów wcześniej były pod opieką ojców karmelitów bosych z sanktuarium Matki Bożej w Berdyczowie na Ukrainie[…]
28 marca 2022

Urodziny św. Teresy od Jezusa

„Był zimny poranek 28 marca 1515 roku w Awili. Słońce jeszcze nie wzeszło. Miasto cicho spało, zamknięte w obrębie granitowych murów, zwieńczonych ponad dwoma tysiącami blanków […]
26 marca 2022

Rozeznawanie powołania

Czy zastanawiasz się nad tym, jak wygląda życie karmelity?  Czy chciałbyś zobaczyć, czy ten styl życia jest dla Ciebie? […]
25 marca 2022

Zawierzenie Rosji i Ukrainy online

24 marca 2022

Słowa nadziei z Kijowa, a w tle wybuchy

Po miesiącu wojny mieszkańcy Kijowa oswoili się z ciągłymi ostrzałami i na ulicach widać coraz więcej ludzi. Coraz więcej osób zaczęło też przychodzić do kościoła […]
24 marca 2022

Mistyka czysta i pełna [WKB]

Nowa publikacja o. Jerzego Gogoli OCD. Święty Rafał Kalinowski posiada bardzo bogatą historię życia i paradoksalnie to nie służy uchwyceniu jego prawdziwej wielkości [...]
19 marca 2022

Przez noc do Nieba [WKB]

8 podróży świętego Józefa. Pozdróże Józefa opisaują z dokładnością i entuzjazmem oraz wzbogacają różnorodnymi cytatami [...]
16 marca 2022

Jubileusz zainaugurowany!

Otwarcie Bramy Świętej przez biskupa Avili zapoczątkowało w niedzielę 13 marca Rok Jubileuszowy, który będzie trwał 19 miesięcy aż do października 2023 r […]
14 marca 2022

O. Józef z Kijowa: módlmy się za żołnierzy z Ukrainy

12 marca 2022

List Ojca Generała

Czterechsetna rocznica kanonizacji Świętej Teresy od Jezusa 12 marca 1622-2022 Drodzy bracia i siostry! W tym roku przypada bardzo szczególna rocznica: 400 lat od kanonizacji Matki […]
10 marca 2022

Rekolekcje wielkopostne: żyć Bożym miłosierdziem

9 marca 2022

Zrzutka.pl na Ukrainę

Razem wspomóżmy potrzebujących w Ukrainie [...]
9 marca 2022

Dołącz: pomoc dla Ukrainy!

Nasi bracia z Polski wyszli z inicjatywą stworzenia funduszu przeznaczonego na pomoc materialną dla wspólnot braci i sióstr na Ukrainie, a przede wszystkim dla ludzi, którzy do nas się zwracają lub będą zwracać w najbliższym czasie [...]
7 marca 2022

Odzyskane piękno

Ka­pli­ca Matki Bożej Ostro­bram­skiej przy Sanktuarium św. Józefa w Krakowie-Śródmieściu od kil­ku mie­się­cy jest pod­da­wa­na grun­to­wym pra­com re­no­wa­cyj­nym. Po­li­chro­mie zo­sta­ły oczysz­czo­ne i po­pra­wio­ne, oł­tarz zo­stał prze­wie­zio­ny […]
4 marca 2022

Rozeznajesz powołanie?

Zapraszamy na powołaniowe dni skupienia dla mężczyzn.
2 marca 2022

Pomóż: Zbiórka leków dla Ukrainy

W du­chu so­li­dar­no­ści z po­grą­żo­ną w woj­nie Ukra­iną, od śro­dy po­piel­co­wej do I nie­dzie­li Wiel­kie­go Po­stu we wszyst­kich kar­me­li­tań­skich ko­ścio­łach w Pol­sce bę­dzie prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka. Pro­si­my […]
2 marca 2022

Wojna oczami zakonnika: o. Józef dla Radio Fara

Specjalnie dla Radia FARA o. Józef Kucharczyk, karmelita bosy pracujący na Ukrainie mówi jak wygląda bieżąca sytuacja i jak się bronią mieszkańcy tego kraju [...]
2 marca 2022

O. Marek z Kijowa dla Radia Watykańskiego

Trwa oblężenie Kijowa. Katolicy z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, prowadzonej jest przez ojców karmelitów bosych, ciągle modlą się o wyzwolenie [...]
26 lutego 2022

Dzieci z Przemyśla dla dzieci z Ukrainy

26 lutego 2022

Schron pod naszym kościołem

Nos cum prole pia – benedicat Virgo Maria! Bardzo jesteśmy wdzięczni za wyrazy braterskiej troski i miłości, które płyną do nas z centrum Zakonu, od ojca […]
26 lutego 2022

Przesłanie ze szturmowanego Kijowa

Posłuchaj przejmującego przesłania o. Józefa Kucharczyka, który przebywa w Kijowie i wspiera nasze mniszki [...]