Spotkanie wyższych przełożonych Europy

W dniach 30 maja-3 czerwca 2022 r. odbywało się w Lisieux we Francji spotkanie Konferencji Przełożonych Wyższych Karmelitów Bosych z Europy i Bliskiego Wschodu (CEP). Przybyli przedstawiciele większości jednostek: prowincji, semiprowincji, komisariatów, delegatur generalnych, wikariatów i delegatur prowincjalny, łącznie 21 osób z prawem głosu. W zjeździe uczestniczył także generał, o. Miguel Marquez, dwaj definitorzy odpowiedzialni za Europę: o. Robert Pirastu oraz o. Christophe-Marie Baudouin oraz sekretarz konferencji, o. Andrzej Cekiera. Z ramienia naszej Prowincji Krakowskiej uczestniczył prowincjał, o. Piotr Jackowski oraz delegat na Ukrainie, o. Józef Kucharczyk.

Zjazd poświęcony było aktualizacji Statutu CEP, kwestiom szerokopojętej współpracy formacyjnej w Europie (zwłaszcza II nowicjatu) oraz europejskiego spotkania studentów karmelitańskich i Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. To doroczne spotkanie przełożonych dało też przestrzeń do konsultacji i wymiany poglądów w zmieniającej się ciagle kondycji poszczególnych jednostek Zakonu oraz sytuacji powołaniowej. Wybrano także nowego przewodniczącego Konferencji, którym został o. Fausto Lincio z prowincji lombardzkiej.

Pobyt w Lisieux był dla zgromadzonych okazją do odwiedzenia miejsc związanych ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, w tym Karmelu, w którym żyła, jej domu rodzinnego w Buissonettes, oraz bazyliki zbudowanej ku jej czci.