Spotkanie karmelitańskich wychowawców z Europy

W dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2018 uczestniczyliśmy w spotkaniu wychowawców europejskich OCD. Spotkanie odbyło się w Rzymie, w międzynarodowym centrum naszego Zakonu – Teresianum. Wzięło w nim udział 41 wychowawców z 20 europejskich prowincji, w tym także z dwóch prowincji polskich. Temat spotkania został ujęty słowami: Świat dzisiejszej młodzieży. Przez trzy dni uczestniczyliśmy w przedpołudniowych wykładach prowadzonych przez zaproszonych gości o następującej tematyce:

  1. Antropologia i wspólnota – wykład poprowadził o. Gianni Bracchi OCD z prowincji weneckiej.
  2. Jak wychowywać młodych do wejścia we wspólnotę – wykład poprowadził prof. Antonio Belleringreri z Uniwersytetu w Palermo.
  3. Wspólnota, która nie żyje dla siebie samej, ale wspólnota, która leczy świat (według pragnienia i ducha świętej Teresy od Jezusa) – wykład poprowadził o. Maximiliano Herraiz OCD, z prowincji iberyjskiej, specjalista w dziedzinie doktryny i życia św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża.

Wykłady odbywały się w języku włoskim i hiszpańskim z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski i język hiszpański naszych braci nowicjuszy: br. Francesco Alloisio i br. Allessandro Futia, z prowincji weneckiej.

We wtorek, 30 stycznia został przedstawiony projekt europejskiego drugiego nowicjatu. Projekt przedstawił o. Agustí Borell OCD, wicegenerał naszego Zakonu wraz z o. Łukaszem Kansym OCD, II definitorem generalnym. Według wstępnych ustaleń drugi nowicjat dla wszystkich braci przygotowujących się do ślubów wieczystych w Europie miałby się odbyć w klasztorze Desiertos de las Palmas, w Hiszpanii. Projekt został przyjęty przez wychowawców z dużą aprobatą i nadzieją.

Natomiast w środę 31 stycznia zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem międzynarodowego, karmelitańskiego kolegium św. Jana od Krzyża, w którym obecnie studiuje 28 braci z 14 krajów świata. Ojciec Juan Miguel Henríquez Tobar OCD, rektor kolegium zwrócił jednak uwagę na brak studentów z Europy. Jego wystąpienie poprzedziła prezentacja o. Denis Chardonnens OCD, dyrektora Papieskiego Wydziału Teologicznego i Papieskiego Instytutu duchowości im. Św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Ojciec Denis przedstawił obecną sytuację uczelni, zwracając uwagę na wzrost liczby studentów, rozwój wydziałów oraz nowe rozwiązania technologiczne m.in. digitalizację biblioteki Teresianum, kursy z duchowości online.

Każdego popołudnia wzięliśmy udział w spotkaniach w małych grupach (6-8 osobowych), aby podzielić się osobistym doświadczeniem, trudnościami i wyzwaniami, jakie napotykamy w pracy wychowawczej w naszych prowincjach.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą wewnętrzną. Nie zabrakło także wspólnej recytacji psalmów (jutrzni i nieszporów) w języku włoskim i oczywiście Eucharystii, ubogaconej śpiewem w różnych językach. W piątek 2 lutego, w święto życia konsekrowanego udaliśmy się do Bazyliki św. Piotra, aby tam, przy grobie pierwszego z Apostołów, w podziemiach Watykanu sprawować Eucharystię, prosząc Boga o nowe powołania i wierność karmelitańskiemu charyzmatowi.

Ten krótki czas stał się świetną okazją do wymiany doświadczeń, wyciągnięcia wniosków, umocnienia więzi miedzy nami oraz pogłębienia świadomości wspólnoty. W czasie tych dni objął urząd sekretarza CEP o. Elie Barmo OCD, z prowincji libańskiej, który zastąpił o. Andrzeja Cekierę OCD pełniącego tę posługę przez minione sześć lat.

o. Jakub Przybylski OCD