Słowo przed modlitwą Anioł Pański

Doświadczył on szczególnej obecności Maryi w procesie swojego nawrócenia, a następnie wstąpił do Karmelu, który z założenia jest "zakonem maryjnym", nic więc dziwnego, że stał się Jej oddanym synem.

Jan Paweł IISłowo Jana Pawła II przed modlitwą Anioł Pański wypowiedziane w dniu kanonizacji w Rzymie 17 listopada 1991 roku.

Bracia i siostry, dzisiaj do modlitwy maryjnej wprowadza nas Ojciec Rafał Kalinowski, którego miałem szczęście przed chwilą ogłosić świetym.

Doświadczył on szczególnej obecności Maryi w procesie swojego nawrócenia, a następnie wstąpił do Karmelu, który z założenia jest “zakonem maryjnym”, nic więc dziwnego, że stał się Jej oddanym synem.

Pragnę, aby świadectwo św. Rafała Kalinowskiego, za przyczyną Najświętszej Dziewicy, pobudziło wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza synów i córki Zakonu Karmelitańskiego, do bardziej intensywnego życia wiarą i świadczenia o niej odważną i konsekwentną postawą wspaniałomyślnej służby braciom.

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów przybyłych na dzisiejszą kanonizację św. Rafała Kalinowskiego. Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy i z innych krajów świata.


L’Osservatore Romano, 18-19 novembre 1991, p. 4.