Rzym: sesja o polskim karmelicie bosym, oczekującym na beatyfikację

Sesja naukowa poświęcona polskiemu zakonnikowi i kandydatowi na ołtarze, o. Anzelmowi od św. Andrzeja Corsini (Maciejowi Gądkowi) OCD odbyła się 17 listopada na prowadzonym przez karmelitów bosych Papieskim Instytucie Duchowości „Teresianum” w Rzymie. Ten kandydat na ołtarze 90 lat temu został pierwszym rektorem Międzynarodowego Kolegium Karmelitów Bosych w Wiecznym Mieście. Funkcję tę pełnił nim przez prawie 20 lat.

Były wykładowca „Teresianum”, pracujący obecnie w Wadowicach, o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD przypomniał, że sługa Boży Anzelm Gądek pochodził ze znanej z biografii św. Jana Pawła II parafii Niegowić, gdzie przyszedł na świat we wsi Marszowice w 1884 r. Dziesięć lat później przybył do założonego przez św. Rafała Kalinowskiego juwenatu w Wadowicach. Zdobył tam wykształcenie w zakresie gimnazjalnym i wstąpił do Karmelu. Św. Rafał udzielał alumnom korepetycji z języka francuskiego i trygonometrii, chłopcy zaś służyli mu do Mszy świętej. Maciej Gądek, który w 1901 r. oblókł habit i przyjął imię zakonne Anzelm od św. Andrzeja Corsini, jako uczestnik kapituły generalnej karmelitów bosych w 1931 r. na Górze Karmel, wniósł petycję o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego o. Rafała a następnie złożył w tym procesie swoje zeznanie o jego heroicznych cnotach.        Sesja rzymska odbyła się w 25. rocznicę kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce.

Według o. Praśkiewicza kleryk Anzelm Gądek, skierowany na studia teologiczne do Rzymu, dał się poznać jako zakonnik posiadający szczególne dary inteligencji i duchowej głębi od pierwszych lat swojej posługi kapłańskiej. „Święcenia przyjął w Rzymie w 1907 r., a po powrocie do Polski pełnił odpowiedzialne funkcje jako przełożony, wychowawca, wykładowca, kaznodzieja i kierownik duchowy” – wyjaśnił karmelita. W 1921 r. założył wraz z czcigodną sł. Bożą Teresą od św. Józefa – Janiną Kierocińską (1885-1946) prężne do dziś zgromadzenie zakonne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W 1925 r. został rektorem Międzynarodowego Kolegium Karmelitów Bosych w Rzymie, doprowadzając w 1935 r. do uznania go przez Stolicę Apostolską za Wydział Teologiczny. Papież Pius XI w latach 1935-1939 zlecił mu przeprowadzenie wizytacji apostolskiej wyższych seminariów duchownych w Polsce, a Pius XII w 1942 r. mianował go konsultorem ówczesnej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów. W okresie 1931-1947 był definitorem generalnym, tj. członkiem zarządu generalnego zakonu.

Gdy w 1947 r. wrócił do Polski, kilkakrotnie wybierano go prowincjałem, poświęcał się kierownictwu duchowemu sióstr założonego przez siebie zgromadzenia i pracował nad jego prawodawstwem. Ostatnie lata życia spędził w Łodzi, gdzie zmarł 15 października 1969 r. W 2002 r. rozpoczął się tam jego proces beatyfikacyjny, który obecnie znajduje się na etapie rzymskim.

Giordano OCD i dr Grzegorz Firszt OCD, pracownik naukowy KUL-u – dr Paweł Sieradzki, postulator procesu beatyfikacyjnego – mgr lic. Konrada Dubel CSCIJ. Głos zabrali także rektor „Teresianum” – mgr lic. Albert Wach OCD i dziekan Wydziału Teologicznego – dr Denis Chardonnes OCD. Moderatorem sesji był przełożony Międzynarodowego Kolegium Teologicznego – Juan Miguel Henríquez OCD. Sesję zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem polskiego definitora Zakonu Karmelitów Bosych – o. Łukasza Kansego OCD.

rk / Rzym, Wadowice

sesja-o-o-anzelmie