Relikwie św. Rafała Kalinowskiego w Dusznikach Zdroju


W niedziele 18 września br., z okazji Dnia Sybiraka, zostały wprowadzone do kościoła parafialnego pw. śs. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju relikwie „z kości” św. Rafała Rafała Kalinowskiego – Patrona Sybiraków. Wprowadzenia, w asyście pocztów sztandarowych, władz miasta, sybiraków oraz mieszkańców i turystów dokonał proboszcz parafii, ks. Zbigniew Wichrowicz. Uroczystości uświetnił chór katedralny z Gliwic, który po Mszy św. zaprezentował koncert pieśni patriotycznych, a w imieniu Związku Sybiraków głos zabrała pani Janina Łaba, ofiara zsyłki na Syberię i prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Dusznikach.

Relikwie zostały umieszczone w bocznym ołtarzu kościoła przy relikwiach św. Jana Pawła II i św. Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein, która gościła w Dusznikach w 1912 roku. Relikwiarze znajdują się w artystycznie wykonanych i zaszklonych gablotach, tworzących specyficzny tryptyk ze św. Janem Pawłem II w centrum i obojgiem świętych karmelitańskich po bokach. Dziękujemy za dar relikwii o. Szczepanowi Praśkiewiczowi, karmelicie bosemu, relatorowi Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Nadmieńmy, że w dusznickim kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła już 16 września 2007 roku, podczas obchodu Dnia Sybiraka, została odsłonięta tablica Patrona Sybiraków św. Rafała Kalinowskiego.

Dariusz Giemza

Za: www.sybiracy.wroc.pl